Ο ιός των ανεξαρτητοποιήσεων συνεχίζεται το Δήμο Λαυρεωτικής. Μετά από μια σειρά αποχωρήσεων από τη «Δημοτική Καινοτομία» του Δήμαρχου κ. Δημήτρη Λουκά, μια σημαντική απώλεια έρχεται να χτυπήσει και την παράταξη του κ. Λεβαντή.

Ο λαοφιλής κ. Δημήτρης Παπαρούνης, πρώτος σε σταυρούς στην Τοπική Ενότητα της Λαυρεωτικής με τη παράταξη «Νέα Εποχή», ανεξαρτητοποιείται για προσωπικούς λόγους όπως γράφει στην επιστολή του προς το Τοπικό Συμβούλιο.

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ:

Πηγή: Lavriaki.gr