ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

             
                     Λαύριο 25.6.2012    
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

Ο Δήμος Λαυρεωτικής πληροφορεί τους πολίτες, ότι σύμφωνα με πρόσφατη, σχετική νομοθετική ρύθμιση, έχουν την δυνατότητα να τακτοποιήσουν με διακανονισμό τις οφειλές τους με τον Δήμο, έως την 7η Οκτωβρίου 2012. Συγκεκριμένα, ο διακανονισμός προβλέπει τουλάχιστον 24 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστο ποσό τα 100 ευρώ ανά δόση. Σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης, με σχετικά δικαιολογητικά, οικονομικής αδυναμίας, οι δόσεις μπορούν να ξεπεράσουν τις 24.
Στην ανωτέρω ρύθμιση, μπορούν να ενταχθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές, έως την 29η Φεβρουαρίου 2012. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι, το σύνολο των οφειλών να μην ξεπερνά το ποσό των 10.000€ για φυσικά πρόσωπα και των 75.000€ για νομικά πρόσωπα. Επισημαίνουμε ότι οι υπαγόμενες στη ρύθμιση οφειλές, απαλλάσσονται και από προσαυξήσεις σε ποσοστό έως και 100%.
Ο Δήμος Λαυρεωτικής με αίσθημα ευθύνης, αντικειμενικότητα και διαφάνεια, αξιοποιώντας όλα τα θεσμικά εργαλεία είναι σε θέση να διευκολύνει τους πολίτες, που επιθυμούν να εξοφλήσουν τις οφειλές τους προς το Δήμο, με ιδιαίτερη μέριμνα για όσους έχουν αποδεδειγμένα οικονομική αδυναμία.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν την οικονομική υπηρεσία του Δήμου (τμήμα εσόδων) στα τηλέφωνα:
Α. Δημοτική Ενότητα Κερατέας τηλ.2299320228, φαξ 2299067900
Β. Δημοτική Ενότητα Λαυρίου και Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου    
τηλ. 2292320156, 2292320149, 2292320146, 2292320155, φαξ 2292069130.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ