ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της λαχειοφόρου, με τίτλο
«Συμμετέχω – Κερδίζω – Συμβάλλω»
που έγινε το χρονικό διάστημα από 14 εώς 31 Δεκέμβρη .
Οι λαχνοί που  κέρδισαν καθώς και τα καταστήματα από τα οποία δόθηκαν είναι οι παρακάτω :