Νομικοί και πολιτικοί επιστήμονες, από 59 Πανεπιστήμια απ’ όλο τον κόσμο, θα παρακολουθήσουν τα μαθήματα της Ακαδημίας Ευρωπαϊκού Δημοσίου Δικαίου, που πραγματοποιούνται για 18η συνεχή χρονιά, στα Λεγραινά Σουνίου.
Το εντατικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Ακαδημίας– η οποία είναι μία πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO)-, διαρκεί τρεις εβδομάδες, από τις 3 έως τις 21 Σεπτεμβρίου, και περιλαμβάνει τρεις διδακτικές περιόδους. Όπως κάθε χρονιά, καθηγητές από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, διδάσκουν και εξετάζουν θέματα σχετικά με τα  ποικίλα ευρωπαϊκά νομικά συστήματα.
Οι καθηγητές που θα διδάξουν φέτος είναι οι: G. Jurgens (University of Ultrecht, Ολλανδία), Philippe Nélidoff, (Toulouse 1 University Capitole, Γαλλία), G. Edelstam (Södertörn University, Σουηδία)L. Medina Alcoz (Universidad Complutense de Madrid, Ισπανία) και Γιάννης Κτιστάκης (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Νομικής).
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, απονέμεται στους σπουδαστές έναΠιστοποιητικό Παρακολούθησης στο Ευρωπαϊκό Δημόσιο Δίκαιο. Όσοι από τους σπουδαστές παρακολουθήσουν τα μαθήματα της Ακαδημίας για δεύτερη συνεχή χρονιά- υπό την προϋπόθεση ότι έχουν προετοιμάσει μία διατριβή και την έχουν παρουσιάσει ενώπιον μιας διεθνούς κριτικής επιτροπής-, οδηγούνται στην απόκτηση του Εντατικού Μεταπτυχιακού στο Ευρωπαϊκό Δημόσιο Δίκαιο.  
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι παρά την τρέχουσα οικονομική συγκυρία, παρατηρήθηκε αύξηση της τάξεως του 37,5% στον αριθμό των σπουδαστών που θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα. Επιπλέον, το σύνολο των σπουδαστών διαθέτει υψηλό ακαδημαϊκό υπόβαθρο, με την πλειοψηφία να αποτελείται από κατόχους διδακτορικών και υποψήφιους διδάκτορες.
Το πρόγραμμα της Ακαδημίας Ευρωπαϊκού Δημοσίου Δικαίου είναι δίγλωσσο- τα μαθήματα γίνονται στην Αγγλική και τη Γαλλική γλώσσα-, και εξειδικευμένο στο Ευρωπαϊκό Δημόσιο Δίκαιο. Μάλιστα, στα 18 χρόνια λειτουργίας της έχουν αποφοιτήσει συνολικά 500 επιστήμονες.
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου (EPLO) υποστηρίζεται από 59 γνωστά Πανεπιστήμια απ’ όλο τον κόσμο, τα οποία μετέχουν και στη διοίκησή του.
Για περισσότερες πληροφορίες: www.eploacademy.eu