ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στη Τσονίμα                            Τσονίμα 24/10/2015


Οι εκλογές της 17/10/2015 ανέδειξαν νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο στη Τσονίμα.
Ο πρώτος σε ψήφους στις εκλογές Νικηφόρος Φρατζέσκος συγκάλεσε τους νεοκλεγέντες συμβούλους και με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε ως εξής:

Πρόεδρος Νικηφόρος Φρατζέσκος
Α΄ Αντ/δρος Γεώργιος Νικολόπουλος
Β΄ Αντ/δρος Νικόλαος Χιώτης
Γραμματέας Αναστάσιος Σβολόπουλος
Ταμίας Γεώργιος Κερένης 
Μέλος Αντώνης Τσιγώνιας 
Μέλος Χρήστος Τσίλης

Αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά εκλογής τους:
Σάββας Σαββόπουλος
Νίκος Σταθερός
Δημήτρης Αγγελόπουλος

Για το ΔΣ 
Πρόεδρος Γραμματέας
Νικηφόρος Φρατζέσκος Αναστάσιος Σβολόπουλος