ΔΕΗ: Ασκηση πλήρους κλίμακας στον ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου

Η άσκηση θα διεξαχθεί σε χώρους των εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου και θα περιλαμβάνει περιστατικά επικοινωνιακών δυσλειτουργιών, διασώσεων, κατάσβεσης πυρκαγιάς, μετάγγισης πετρελαίου.

Την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017, ο ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία και σε εφαρμογή των απαιτήσεων του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων (ΣΑΕΚ) που εφαρμόζει η ΔΕΗΑ.Ε. στις εγκαταστάσεις της, θα πραγματοποιήσει Άσκηση Πλήρους Κλίμακας στις εγκαταστάσεις του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου με την κωδική ονομασία “ΧΙΜΑΙΡΑ 2017”, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η άσκηση θα διεξαχθεί σε χώρους των εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου και θα περιλαμβάνει περιστατικά επικοινωνιακών δυσλειτουργιών, διασώσεων, κατάσβεσης πυρκαγιάς, μετάγγισης πετρελαίου από δεξαμενή σε δεξαμενή και διαδικασίες ασφαλούς κράτησης των μονάδων.
Η Άσκηση θα πραγματοποιηθεί με παρουσία και συμμετοχή εξυπηρετούμενου πλοίου.
Ώρα προσέλευσης : 10:00 π.μ.
Ώρα έναρξης : 10:30 π.μ.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

Δ.Ε.Η. Α.Ε./Α.Η.Σ. Κερατέας-Λαυρίου
 Πυροσβεστικό Σώμα
 Ελληνική Αστυνομία
 Λιμενικό Σώμα
 Ε.Κ.Α.Β.
 Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής
 Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής
 Δήμος Λαυρεωτικής

Στόχοι της Άσκησης είναι:
 Η ανάπτυξη συνεργασίας και επικοινωνίας των εμπλεκομένων φορέων.
 Η δοκιμασία της λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του ΣΑΕΚ
του ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου κατά την εφαρμογή του.
 Η δοκιμασία της επιχειρησιακής ετοιμότητας των Ομάδων δράσης του ΣΑΕΚ και των
εμπλεκόμενων φορέων.
 Η δοκιμασία και ο έλεγχος αξιοπιστίας της υλικοτεχνικής υποδομής, του εξοπλισμού και
των μέσων που διατίθενται.
 Ο έλεγχος επικοινωνιών.
 Ο έλεγχος πρώτης ανταπόκρισης των εξωτερικών φορέων.
 Ο έλεγχος της δυνατότητας ταχείας και ομαλής αποκατάστασης της κανονικής λειτουργίας
του ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου.
Σχόλια μέσω facebook