Το Ν.Π.Δ.Δ «ΘΟΡΙΚΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΚΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη ωρομίσθιων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των προγραμμάτων της Γ.Γ.Α. «Άθληση για Όλους» περιόδου 2014-2015.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 01/04/2015