Θά ἤθελα πάρα πολύ νά ζοῦσα σὲ μίαν εὐνομούμενη πολιτεία.

Ὅπου ἡ ἀστυνομία θὰ προστάτευε τὸν πολίτη…

Ὅπου τὸ ἔγκλημα θὰ ἦταν ἀνύπαρκτον….

Ὅπου οἱ ἐργολᾶβοι θὰ ἐργάζονταν μὲ τοὺς ἴδιους νόμους καὶ ὅρους ποὺ ἐργαζόμαστε ὅλοι…

Ὅπου ἡ πολιτεία δὲν θὰ ἀδικοῦσε κανέναν….

Ὅπου ἡ πολιτεία δὲν θὰ στρεφόταν κατὰ τῶν πολιτῶν της….

Ὅπου τὰ παιδιά μου δὲν θὰ ἦταν παιδιὰ ἑνὸς κατωτέρου θεοῦ…

Ἀλλά…… 
 


Δὲν ζῶ σὲ μίαν τέτοια πολιτεία….

Δὲν μὲ προστατεύει ἡ ἀστυνομία καὶ δὲν μὲ σέβεται ἡ πολιτεία…

Οἱ ἐργολᾶβοι ἔχουν δική τους «νομοθεσία» καὶ δικὰ τους τσιράκια….

Δὲν θὰ ἐξετάσω τὸ ἐὰν οἱ ΜΑΤατζῆδες εἶχαν δίκαιο ἤ ἄδικο στὴν σύλληψη….

Θὰ ἐξετάσω τὸ ξύλο… Τὸ ἀνήθικον τῆς ὑποθέσεως…

Θὰ ἐξετάσω τό ὅτι ἐδῶ καί τοὐλάχιστον δύο μῆνες (πᾶμε πλέον γιὰ τρεῖς) κάποιοι ἄνθρωποι φωνάζουν, διαμαρτύρονται, τρῶνε ξύλο, καταπίνουν χημικὰ, χάνουν παιδιά, χάνουν τὴν ζωή τους καὶ τὸ μέλλον τους…. Καὶ αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι δὲν εἶναι τρομοκρᾶτες!!!!!

Εἶναι παιδιά, νέοι, παπποῦδες, οἰκογενειᾶρχες…. Εἶναι κομμάτι τῆς δικῆς μας κοινωνίας…. Εἶναι σὰν κι ἐμᾶς….


Θὰ ἐξετάσω τὸ ἄνομον τῆς μή ἐφαρμογῆς τοῦ νόμου!!!

Θὰ ἐξετάσω τὸ ἀνεπίτρεπτον τῆς βίας!!!

Θὰ ἐξετάσω τὸ ἀνήθικον τὴς κατ’ ἐξακολούθησιν περιβαλλοντικὴς καταστροφῆς!

Θὰ ἐξετάσω τὸ παράλογον ποὺ κοντεύει νὰ γίνῃ ἡ ἄλλη πλευρὰ τῆς «λογικῆς» μας… Ποὺ κοντεύει νὰ μᾶς πείσῃ γιὰ τὴν ἰσχύ του… Γιὰ τὴν δύναμί του… Γιὰ τὴν ἐφαρμογή του….

Ἔ ὄχι λοιπόν!!!

Ἔως ἐδῶ!!!

Στὴν Κερατέα γίνεται τῆς Κερατέας γιατί κάποιοι ἀνήθικοι ἐξακολουθοῦν καὶ «νομοθετοῦν» μὲ νόμους τῆς νύχτας! Νονοί τῆς ζωῆς μας ἔγιναν!!! Καὶ οἱ νόμοι τῆς νύχτας ἐπιβάλλονται ὡς κάτι φυσικόν!! Τὰ κατακάθια διοικοῦν!!!! Ἀποφασίζουν καὶ καταστρέφουν!!!
Ἔως ἐδῶ!!!!

Ἐγώ δὲν τὸ ἀντέχω ἄλλο.

Καλῶ κάθε σκεπτὀμενον Ἕλληνα νὰ δημιουργήσουμε «ὁμᾶδες ἐνισχύσεως κατοίκων Κερατέας».

Νὰ συμβάλλουμε μέ κάθε τρόπο στὴν ὑποστήριξί τους καὶ τὴν ἐνθάρρυνσι!!
Νὰ συμπράξουμε καὶ νὰ συμπάσχουμε!

Σήμερα εἶναι ἡ Κερατέα!

Αὔριο ἡ δική σου γειτονιά!! Καὶ Μεθαύριο τὸ σπίτι σου…

Ξῦπνα!!!! Κινδυνεύεις!!!

Φιλονόη.

Υ.Γ. Θά ἀκούσουμε κάτι ἀπό τὰ ΜΜΕ; Ἔως κι ὁ Λάκης τόλμησε καὶ μίλησε… Μόνον διαδικτυακῶς θὰ μαθαίνουμε τὰ τῶν ἀπορριμάτων ποὺ ῥίχνετε στὴν Κερατέα;

(Ἀλιευμένο ἀπό τὴν σελίδα τοῦ Ἀλεξάνδρου) 

Κερατέα: Μόνος νόμος, ὁ νόμος τῆς νύχτας!