Ο βουλευτής Αττικής του ΛΑ.Ο.Σ., κ. Μάκης Βορίδης
κατέθεσε ερώτηση σχετικά με τον αρχαιολογικό χώρο
στο Σούνιο.

Συγκεκριμένα, ο κ. Βορίδης κατέθεσε στους
Υπουργούς Εσωτερικών και Πολιτισμού την παρακάτω
ερώτηση:

Εγκαταλελειμμένος και επικίνδυνος για τους
επισκέπτες του είναι ο Αρχαιολογικός χώρος του Σουνίου,
όπως προκύπτει από πρόσφατο δημοσίευμα της τοπικής
εφημερίδας «Το Μέλλον» (29/1/2010).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, τα οχυ-
ρωματικά τείχη καταρρέουν παρά τα μεταλλικά υποστυ-
λώματα. Η τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων,
η διαμόρφωση διαδρόμων με πινακίδες και παγκάκια και
η κατασκευή χώρων υγιεινής, είναι τα άμεσα μέτρα που
πρέπει να ληφθούν προκειμένου ο χώρος να είναι στοιχει-
ωδώς επισκέψιμος και ασφαλής για τους πολίτες.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Πότε θα εκταμιευτούν τα κονδύλια που έχουν εγκριθεί από το
ΕΣΠΑ για τις αναγκαίες παρεμβάσεις στον Αρχαιολογικό χώρο;

2. Σε τι ύψος ανέρχονται τα κονδύλια και με ποιον τρόπο θα αντι-
μετωπιστεί η απαράδεκτη κατάσταση του χώρου μέχρι τότε;

πηγή εφημερίδα “Μεσογειακή Παρέμβαση” 12/2/2010