Δύο Δήμαρχοι
και τρεις Δημοτικοί Σύμβουλοι, είναι αυτοί εξελέγησαν στο νέο ΔΣ του ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ από Δήμο Λαυρεωτική και το δήμο Σαρωνικού.

Γ. ΣΩΦΡΟΝΗΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Δ. ΛΟΥΚΑΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
Σ. ΓΚΕΡΑΛΗΣ  (Σαρωνικός) 
Μ. ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ  (Σαρωνικός)       
ΣΤ. ΙΑΤΡΟΥ  (Λαυρεωτική)

Στο Δ.Σ. του
φορέα συμμετέχουν 3 μέλη από τον Δήμο Σαρωνικού και 2 από τον Δήμο Λαυρεωτικής,
ενώ παραδοσιακά εκλέγεται ο εκπρόσωπος της Λαυρεωτικής που προέρχεται από την
Κερατέα. Στο προηγούμενο ΔΣ πρόεδρος ήταν ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής Κ. Λεβαντής.
Οι πέντε εκλέχτηκαν με αποφάσεις των  Δημοτικών Συμβουλίων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού.
 Οι προερχόμενοι από Σαρωνικό με ομόφωνη  απόφαση και οι προερχόμενοι από
Λαυρεωτική κατά πλειοψηφία,  αφού από το Δημοτικό Συμβούλιο της Λαυρεωτικής
αποχώρησε η παράταξη του τέως Δημάρχου κ. Λεβαντή.
 Ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος ξεκίκησε από το 1996 λόγω του ζητήματος των απορριμμάτων στην Κερατέα.

Έχει αρμοδιότητες που του παραχωρούνται και από τους δύο δήμους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού (πυρασφάλεια, ανακύκλωση κλπ.)