Έτοιμη να υποδεχτεί τους μαθητές και τους καθηγητές του Γυμνασίου Πέτας Κουβαρά είναι η νέα αίθουσα διδασκαλίας, που τοποθετήθηκε στον χώρο του σχολείου.


Η ανάγκη του σχολείου, όπως αυτή είχε διαπιστωθεί από τον Δήμαρχο Σαρωνικού, κ. Γεώργιο Σωφρόνη, τον Πρόεδρο της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Παιδείας κ. Μανώλη Χαρίτο, αλλά και τον Πρόεδρο της Τ.Κ. Κουβαρά κ. Γιάννη Κίτσο μετατράπηκε σε πράξη με την μεταφορά και τοποθέτηση της προκατ αίθουσας στο Γυμνάσιο Κουβαρά. Οι κάτοικοι της περιοχής διεκδικούν τη δημιουργία ενός νέου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο θα στεγάσει όλα τα παιδιά και θα πληροί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές. Το Τοπικό Συμβούλιο Κουβαρά μαζί με τον Δήμαρχο και όλες τις υπηρεσίες εργάζονται προς την κατεύθυνση της κατασκευής του σχολείου αυτού. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες και προχωρούν μεθοδικά. Βέβαια, η ολοκλήρωση του έργου αυτού απαιτεί χρόνο, γεγονός που δεν μπορεί να αποτελέσει τροχοπέδη στη διαδικασία μάθησης και διαπαιδαγώγησης των παιδιών.

Με άμεσα αντανακλαστικά οι αρμόδιες επιτροπές και το προσωπικό του Δήμου Σαρωνικού ανταποκρίθηκε στο αίτημα πολλών ετών των κατοίκων, εξευρίσκοντας την καλύτερη λύση προς το παρόν. Άξιοι συγχαρητηρίων όλοι όσοι συνέβαλαν στο τελικό αποτέλεσμα, καθώς για την άρτια και αξιοπρεπή εικόνα της νέας αίθουσας εργάστηκαν με αγαστή συνεργασία αιρετοί και υπάλληλοι του Δήμου Σαρωνικού. Εργασίες καθαριότητας, βαψίματος, επισκευών ολοκληρώθηκαν και μια νέα αίθουσα περιμένει τους μαθητές στο Γυμνάσιο του Κουβαρά.