Ο ναός του Αγίου Δημητρίου Κερατέας, η ιστορία του και η αρχιτεκτονική του.

Ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου Κερατέας Αττικής

Ο ναός του Αγίου Δημητρίου βρίσκεται στην κεντρική πλατεία του οικισμού της Κερατέας. Το γήπεδο της εκκλησίας ορίζεται από τα δυτικά από την πλατεία και από τα βόρεια από την παλαιά οδό Αθηνών – Λαυρίου. Από πληροφορίες που παρέχουν οι διαθέσιμες πηγές, δηλαδή η τοπική ιστοριογραφία, οι αναφορές διαφόρων περιηγητών και οι προφορικές μαρτυρίες καθώς και το γνωστό αρχειακό υλικό προκύπτουν αρκετά στοιχεία για την ιστορία του ναού του Αγίου Δημητρίου.

Το χρονικό των έργων έχει ως εξής. Το 1841 ο αφιερωμένος στον Άγιο Δημήτριο παλαιός ενοριακός ναός της Κερατέας ο οποίος βρισκόταν στη θέση του σημερινού ναού κατεδαφίσθηκε προκειμένου στη θέση του να ανεγερθεί νέος μεγαλύτερος ναός. 
Το 1898 ανατέθηκε στο μηχανικό Βασίλειο Πασχάλη μελέτη αναμόρφωσης επί το μεγαλοπρεπέστερον του δεύτερου αυτού ναού. 
Στην πρώτη πενταετία του 20ού αιώνα υπήρξαν έντονοι όπως φαίνεται προβληματισμοί για το αν θα έπρεπε να εφαρμοσθεί η μελέτη του Πασχάλη ή να ανεγερθεί εκ θεμελίων νέος ναός στη θέση εκείνου του 1841 πράγμα που τελικώς αποφασίσθηκε. Στην απόφαση αυτή φαίνεται ότι σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι απόψεις του καταγόμενου από τη Μήλο Δημάρχου Κερατέας ιατρού Ιακώβου Ταταράκη. 
O ναός του Αγίου Δημητρίου
κατά την διάρκεια της Γερμανικής Κατοχής
(Παν. Αθανασίου, καθηγητής Μαθηματικών)

Στις 18 Δεκεμβρίου του 1905 θεμελιώθηκε ο σημερινός ναός σε σχέδια άγνωστου «Γάλλου αρχιτέκτονα» ή σύμφωνα με άλλες ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες του Βέλγου αρχιτέκτονα Paul Dupre. 
Στις 30 Οκτωβρίου του 1906 η οικοδόμηση του νέου ναού ολοκληρώθηκε και στις 9 Νοεμβρίου του 1908 έγιναν τα εγκαίνιά του. 
Το 1912 ολοκληρώθηκε η κατασκευή του δαπέδου και του εικονοστασίου του ναού. 
Το 1930 διαμορφώθηκε ο περιβάλλων χώρος του ναού και κατασκευάσθηκε το κιγκλίδωμα του περιβόλου του.

παρακάτω ακολουθεί η συνέχεια της μελέτης…

Σχόλια μέσω facebook