Στην εγκύκλιο που εξέδωσε ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών κ. Πουλάκης αναφέρεται πως: «Οι Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων όπως η Α.Ε.Π.Ι. Α.Ε. δεν αποτελούν δημόσια όργανα και κατά συνέπεια δεν μπορούν να βεβαιώνουν διοικητικές παραβάσεις σχετικά με την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

Ειδικότερα αναφέρεται ότι για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος λόγω καταστρατήγησης των διατάξεων του ν. 2121/1993 (ΦΕΚ Α’ 25), απαιτείται βεβαίωση παράβασης από δημόσια Αρχή και όχι από ιδιώτη (Ολομ. ΣτΕ 1934/1998, 1972/2012, 15/2015), με την οποία βεβαιώνονται όλα τα στοιχεία του ελέγχου (τόπος, χρόνος, διενεργήσας τον έλεγχο κλπ), καθώς και έστω και ενδεικτική παράθεση των τίτλων των μουσικών συνθέσεων και των επωνυμιών των παραγωγών εταιρειών που εκτελέστηκαν δημόσια (ΑΠ 1553/2013).

Επιπλέον οι “εκθέσεις ελέγχου” που φέρεται να εκδίδει η Α.Ε.Π.Ι. Α.Ε. ή κάθε άλλος Ο.Σ.Δ., ή κάθε σχετικό έγγραφο με το οποίο διαπιστώνεται η αναπαραγωγή μουσικών έργων δημιουργών που αντιπροσωπεύονται από αυτούς, δεν συνιστά ικανή και αναγκαία προϋπόθεση για την ανάκληση της άδειας μουσικής και πολύ λιγότερο της άδειας λειτουργίας του ελεγχόμενου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και πρέπει να εκτιμάται και να αξιολογείται από την αρμόδια Αρχή μόνο ως απλό πραγματικό στοιχείο, το περιεχόμενο του οποίου χρήζει απόδειξης και επιδέχεται ανταπόδειξης».

Η εγκύκλιος όμως προβλέπει ότι οι δήμοι δεν μπορούν να ορίζουν με κανονιστικές αποφάσεις τους τη χρονική διάρκεια των αδειών χρήσης μουσικών οργάνων, αφού αυτή έχει οριστεί ως αορίστου διαρκείας ήδη από το 2011, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αιτηθεί μικρότερη διάρκεια. Η χρονική ισχύς της άδειας χρήσης μουσικών οργάνων είναι ανεξάρτητη από την άδεια που αφορά στα πνευματικά δικαιώματα που χορηγείται από Ο.Σ.Δ..

Περαιτέρω, η ανάκληση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων με μόνη τη λήξη της άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων, δεν βρίσκει έρεισμα στην κείμενη νομοθεσία

Αιφνιδιαστική έφοδος εισαγγελέων και φορολογικών αρχών στα γραφεία της Α.Ε.Π.Ι. Τι κρύβει η εταιρία;

Μετά την συστηματική άρνηση της ΑΕΠΙ να δεχτεί ελέγχους από το Υπουργείο Πολιτισμού και τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας οι φορολογικές αρχές έδρασαν ακαριαία. Για την ακρίβεια πληροφορίες αναφέρουν ότι οι φορολογικές αρχές πραγματοποίησαν μετά από εισαγγελική παραγγελία, έφοδο χθες 12 Ιουλίου 2016 το μεσημέρι στα γραφεία της ΑΕΠΙ (Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας). Οι αρχές προχώρησαν σε κατάσχεση σκληρών δίσκων υπολογιστών που ανευρέθηκαν αλλά και βιβλίων της εταιρίας, τα οποία ήδη τέθηκαν υπό επεξεργασία από τις φορολογικές αρχές. Και όλα αυτά ενώ αρκούσε κάποιος να δει στον ισολογισμό του 2014 ότι με βάση τις παρατηρήσεις του Ορκωτού Ελεγκτή, τα κεφάλαια της εταιρίας ήταν αρνητικά κατά τουλάχιστον 12 εκ ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο έλεγχος είχε ανατεθεί μετά από διαγωνισμό σε μεγάλη ελεγκτική εταιρία και η ΑΕΠΙ προέβαλε συστηματικά προφάσεις περί προσωπικών δεδομένων προκειμένου να μην δεχτεί τον έλεγχο.

Τώρα μετά την εισβολή των φορολογικών αρχών τα στοιχεία που συλλέχθηκαν θα παραδοθούν στην ελεγκτική εταιρία προκειμένου να ολοκληρώσει τον έλεγχο.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον Νόμο για τους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης, ο υπουργός είναι υποχρεωμένος να ζητήσει έλεγχο με βάση το άρθρο 54 του Νόμου 2121/1993 που προβλέπει την υποχρέωση «να ελέγχει το Υπουργείο Πολιτισμού την τήρηση των διατάξεων του Νόμου και του κανονισμού κατά τη λειτουργία του Οργανισμού, ο όποιος έχει την υποχρέωση να θέτει στη διάθεση των οργάνων του Υπουργείου τα βιβλία του και κάθε άλλο στοιχείο αναγκαίο για την αποτελεσματική άσκηση του ελέγχου αυτού.

Ωστόσο, η ΑΕΠΙ κρυπτόμενη πίσω από τη νομική της μορφή ως ΑΕ αρνιόταν τον έλεγχο και εν όψει της αλλαγής του νόμου αποφάσισε τη μεταφορά της έδρας στην Κύπρο απόφαση που αναίρεσε στη συνέχεια.

Ωστόσο στην Κύπρο από τις 6 Μαΐου έχει ιδρυθεί η ΑΕΠΙ limited και εμφανίζονται ως διευθυντές στελέχη της ΑΕΠΙ και η Romanos Secretarial Ltd. ως γραμματέας.

Η Romanos έχει ιδρυθεί στην Κύπρο το 2013, με διευθυντικά μέλη και πάλι στελέχη της ΑΕΠΙ ενώ και οι δύο εταιρίες έχουν έδρα την Κύπρο.

Επίσης, στα γραφεία της εταιρίας στο Μαρούσι συστεγάζονται άλλες δύο εταιρίες στις οποίες μετέχουν στελέχη της ΑΕΠΙ και λειτουργούν για λογαριασμό της ΑΕΠΙ την OPUS ΜΕΠΕ και την ΕΔΙΣ ΑΕ.

Η αλλαγή έδρας στην Κύπρο

Έγγραφο του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας ΑΕΠΙ (Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας) που αποκάλυψε προ μηνών η «Εφ.Συν.» αποδεικνύει ότι την ίδια στιγμή που οι εκπρόσωποι της εταιρείας είχαν διάλογο με αρμόδιους και βουλευτές για αλλαγές και παρατηρήσεις στη νομοθετική πρωτοβουλία για τα Πνευματικά Δικαιώματα, σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. αποφάσιζαν να κλείσουν την εταιρεία στην Ελλάδα και να τη μετακομίσουν στην Κύπρο. Όπως αναφέρει το έγγραφο (21/3/2016), με εισήγηση του διευθύνοντος συμβούλου και αφού προηγήθηκε αναλυτική συζήτηση στο Δ.Σ. για την προτεινόμενη παύση της εταιρείας, αποφασίστηκε ομόφωνα να συσταθεί η εταιρεία στην Κύπρο ως Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης και να λειτουργεί με βάση τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το Δ.Σ. προκήρυξε Γενική Συνέλευση των μετόχων της Α.Ε. στις 31/3/2016 με θέματα: μεταφορά της έδρας, τροποποίηση του καταστατικού, παραίτηση των μελών της διοίκησης μέχρι την επανασύσταση της εταιρείας, παραίτηση των ορκωτών λογιστών, εκχώρηση εξουσιών και διορισμός πληρεξουσίου.

Μάλιστα, ο πρόεδρος του Δ.Σ. γνωστοποίησε ότι οι μέτοχοι της εταιρείας είχαν ήδη δεσμευτεί «ότι θα παραστούν στη Γ.Σ. χωρίς να απαιτηθεί να τηρηθούν οι προβλεπόμενες τυπικές διαδικασίες δημοσιότητος (!), δεσμευόμενοι μάλιστα ότι δεν θα διαμαρτυρηθούν ή προβάλουν ενστάσεις ή αντιρρήσεις σχετικώς».

Το έγγραφο υπογράφουν ο πρόεδρος Κ. Τριπολίτης, ο διευθύνων σύμβουλος Π. Ξανθόπουλος και τα μέλη του Δ.Σ., Δ. Ξανθόπουλος και Γ. Κριππάς. Τόσο απλά και με συνοπτικές και εκτός δημοσιότητας διαδικασίες, η Α.Ε. μεταφέρει στην Κύπρο τη διαχείριση των κεφαλαίων που προέρχονται από τους Ελληνες δημιουργούς τους οποίους εκπροσωπεί.

Αυτό γίνεται προκειμένου να παρακάμψει τη νομοθετική ρύθμιση που προωθεί το υπουργείο Πολιτισμού σε ό,τι αφορά τους οργανισμούς που διαχειρίζονται πνευματικά δικαιώματα.

Μάλλον δε δεν επρόκειτο περί απλής απειλής, όπως αποδεικνύεται από την επίσημη καταγραφή της ΑΕΠΙ στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών Κύπρου!