ΨΗΦΙΣΜΑ                                 Λαύριο 4/11/2013

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαυρεωτικής, κατά την Συνεδρίασή του στις 31-10-2013, εξέδωσε ομόφωνα το κάτωθι ψήφισμα:


Το Δημοτικό Συμβούλιο καταγγέλλει και αποδοκιμάζει την ενέργεια της Κυβέρνησης για την διάλυση και το κλείσιμο των Μονάδων Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Πολυϊατρεία πρώην Ι.Κ.Α.).


Στηρίζουμε την ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.

Οι Μονάδες Υγείας (Πολυϊατρεία) του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., παρ’ όλες τις εγγενείς αδυναμίες και ελλείψεις τους, είναι ο βασικός Δημόσιος φορέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της χώρας.

Πιστεύουμε στη δημιουργία μιας ενιαίας ΔΗΜΟΣΙΑΣ και ΔΩΡΕΑΝ Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με ΑΝΟΙΧΤΕΣ τις ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ώστε να μην υπάρξει κενό στην πρόσβαση των ασφαλισμένων στις υπηρεσίες υγείας, ούτε μία ημέρα.

Μέσα στις δύσκολες εποχές ύφεσης και οικονομικής κρίσης, όλο και μεγαλύτερο κομμάτι του ελληνικού λαού δυσκολεύεται να ανταπεξέλθει οικονομικά στα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει.

Τα πολυϊατρεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., είναι η μόνη διέξοδος των ασφαλισμένων όλων των ταμείων και ιδιαίτερα των μικροσυνταξιούχων.

Μόνο σε αυτά μπορούν να έχουν Δημόσια Δωρεάν Φροντίδα Υγείας. Αν κλείσουν, η λύση της παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας από ιδιωτικά κέντρα, που θα τα αντικαταστήσουν, είναι «αδιέξοδο», με όλα τα συνεπακόλουθα για τη Δημόσια Υγεία.


Οι Μονάδες Υγείας δεν πρέπει να κλείσουν ούτε μία ημέρα.

Οποιαδήποτε εξυγίανση, εξορθολογισμός και αλλαγή που επιβάλλεται, μπορεί και πρέπει να γίνει εν λειτουργία τους.

Το δε προσωπικό, που είναι εξειδικευμένο, με τεχνογνωσία, άριστη γνώση του αντικειμένου και πείρα, μπορεί να μεταφερθεί οπουδήποτε υπάρχει ανάγκη, χωρίς να μπει σε κινητικότητα – διαθεσιμότητα, όπως ακριβώς έγινε όταν μεταφέρθηκε από το Ι.Κ.Α. στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Με αυτό τον τρόπο και ο δοκιμαζόμενος Έλληνας δεν θα έχει κενό στη Δημόσια Δωρεάν Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και οι ήδη υπάρχουσες παροχές δεν θα κινδυνεύσουν να καταργηθούν.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΑΡΕΤΟΥΣΑ ΜΑΚΡΗ