Λαύριο 5/2/13

Αγαπητοί συμπολίτες

Ως “ενεργός πολίτης” πλέον, επιτρέψτε μου κάποιες σκέψεις στο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην περιοχή μας, μετά και την ψήφιση πρόσφατα της σχετικής τροπολογίας από την Βουλή.

1. Το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων,
απασχολούσε την Αυτοδιοίκηση στην περιοχή μας ήδη από την δεκαετία του 1990. Για την επίλυσή του δημιουργήθηκε διαδημοτικός Σύνδεσμος( τρεις Δήμοι, και δύο Κοινότητες), στον οποίο με την ιδιότητα του Δημάρχου Λαυρίου υπήρξα ιδρυτικό μέλος, και αντιπρόεδρος στο Δ Σ επί πέντε περίπου χρόνια.
Πάγιο αίτημα του Συνδέσμου προς την κεντρική εξουσία ήταν, να του δοθεί νομοθετικά η δυνατότητα να διαχειριστεί τα “δικά του σκουπίδια”, που ουδέποτε όμως εισακούσθηκε, και ουδέποτε έγινε αποδεκτό.

2. Το 2003 ψηφίζεται από την τότε κυβέρνηση, ο Περιφερειακός Σχεδιασμός για την διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής,   ο οποίος για τα απορρίμματα της ΝΑ Αττικής προέβλεπε χώρο στην θέση Βραγόνι (Οβριόκαστρο) του τότε Δήμου Κερατέας, με εναλλακτική λύση, τα λατομεία Κυριακού στο Δήμο Κορωπίου.

Διαχρονική απαίτηση και του Συνδέσμου και των Φορέων της περιοχής, με αδιαμφισβήτητα νομικά, περιβαλλοντικά και πολιτιστικά επιχειρήματα, ήταν η «αλλαγή του Περιφερειακού σχεδιασμού», πού ουδέποτε έγινε αποδεκτή από την κεντρική εξουσία.

3. Τον χειμώνα του 2010 η κυβέρνηση παρά την αντίδραση των τοπικών κοινωνιών, προσπαθεί δια της βίας να επιβάλλει την υλοποίησή του, με τα γνωστά γεγονότα και τον “αγώνα των 128 ημερών”, ένεκα των οποίων έντρομη υπαναχωρεί.

4. Στις 27/5/2011 το Δημ. Συμβούλιο του ενιαίου πλέον Δήμου Λαυρεωτικής, ψηφίζει κατά πλειοψηφία (ψήφισαν ΟΧΙ οι Δημ. Σύμβουλοι: Ιατρού Σταύρος, Ιατρού Σωτήρης, Παμφίλης Απόστολος, και Παπασταυρόπουλος Σταύρος, ενώ η κ. Κουμπλή ψήφισε λευκό), την υπ’ αριθμ: 94/2011απόφαση την οποία αποστέλλει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, και στην οποία εν περιλήψει περιλαμβάνονται και έχουν ενδιαφέρον, τα εξής:

α) Ως εναλλακτική πρόταση αντί για την θέση Οβριόκαστρο, ο Δήμος προτείνει την θέση «Φοβόλες».

β) Υπεύθυνος φορέας κατασκευής, λειτουργίας, και διαχείρισης των εγκαταστάσεων θα είναι ο Δήμος.

γ) Η υλοποίηση της ανωτέρω πρότασης προϋποθέτει την αλλαγή του υφιστάμενου «Περιφερειακού Σχεδιασμού» ( μόνο    “ τα δικά μας απορρίμματα”).

δ) Μετά την αποδοχή της ανωτέρω πρότασης από το ΥΠ.Ε.Κ.Α και τους λοιπούς φορείς, αυτή θα τεθεί προς έγκριση με δημοψήφισμα, στους κατοίκους του Δήμου Λαυρεωτικής.

5. Στις 31/1/13 η βουλή ψηφίζει τροπολογία στην οποία αναφέρονται τα εξής:

α) Γίνεται αποδεκτός ο χώρος στις Φοβόλες, αφού όμως αδειοδοτηθεί,( προϋπόθεση που τελεί υπό αίρεση, αφού Μηχανικοί της Περιφέρειας έχουν γνωμοδοτήσει ότι το έδαφος είναι ασταθές, και ο χώρος μικρός για παρόμοια δραστηριότητα) αλλά δεν διαγράφεται ο χώρος στο Οβριόκαστρο. Άρα με την ψήφιση της τροπολογίας, αντί για ένα υποψήφιο χώρο υποδοχής απορριμμάτων στον Δήμο μας, αποκτήσαμε δύο!!!!

β) Η διαχείριση των εγκαταστάσεων δεν ανατίθεται στον Δήμο, αλλά παραπέμπει σε μελλοντική υπογραφή σχετικής σύμβασης.

γ) Ουδεμία αναφορά για αλλαγή του Περιφερειακού Σχεδιασμού, που σημαίνει ότι θα δεχθούμε απορρίμματα και από άλλες περιοχές.
Αν αυτά περιλαμβάνει η τροπολογία, τότε γιατί θα πρέπει να θριαμβολογούμε ;
   Επειδή όμως, ο καθένας σε μια ευνομούμενη Δημοκρατία μπορεί να έχει την άποψή του, και επειδή δεν διεκδικώ το “αλάθητο”, τελικός κριτής πρέπει να είναι ο λαός.

Επομένως δεν μένει παρά να υλοποιηθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα η απόφαση 94/2011 του Δ Σ, με την διενέργεια δημοψηφίσματος στους κατοίκους του Δήμου μας.


Άλλως θα επιβεβαιωθεί το “ έλλειμμα Δημοκρατίας” στον τόπο μας, που ήταν και ένας από τους λόγους παραίτησής μου από το Δημ. Συμβούλιο.

Ιδού η Ρόδος λοιπόν……