Η Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ εξέδωσε το παρακάτω Δελτίο τύπου μετά την 44η Συνεδρίασή της, την Δευτέρα 4/11/2013:

Δελτίο Τύπου ΕΔΣΝΑ

Προχωρά ο Ανταγωνιστικός Διάλογος για την κατασκευή των νέων Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νοτιοανατολικής Αττικής (Κερατέας) και Δυτικής Αττικής (Α. Λιοσίων) μετά τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.


Υπενθυμίζεται ότι ο Ανταγωνιστικός Διάλογος για το διαγωνισμό που αφορά στη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων της Βορειοανατολικής Αττικής (Γραμματικό) βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ εντός των ημερών αναμένονται και οι αποφάσεις του ΣτΕ για την Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων της Φυλής.

Με τους διαγωνισμούς που βρίσκονται σε εξέλιξη η Μητροπολιτική Περιφέρεια Αττικής θα έχει για πρώτη φορά την ευκαιρία να αποκτήσει σύγχρονες υποδομές για τη διαχείριση των απορριμμάτων της αντάξιες των άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Οι υποδομές αυτές σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες δράσεις που αναπτύσσονται, της Κομποστοποίησης, της διαλογής στην πηγή, της πρόληψης και της επαναχρησιμοποίησης θα επιτρέψουν στην Αττική να πετύχει τις προβλέψεις της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τις ποσότητες των απορριμμάτων που θα οδηγούνται προς υγειονομική ταφή σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει σήμερα.

Πηγή ενημέρωσης: http://www.edsna.gr/

Μάθετε περισσότερα για τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Απορριμμάτων Αττικής στους παρακάτω συνδέσμους:

Νέες ανατροπές στην προεπιλογή εργολάβων στην Αττική

Από την ΗΔ της συνεδρίασης της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ, στις 4/11/2013, προκύπτει ότι ανατρέπονται από το ΣτΕ οι προηγούμενες αποφάσεις της για την προεπιλογή των εταιρειών που θα συνεχίσουν στη β΄ φάση των διαγωνισμών για την κατασκευή των μονάδων επεξεργασίας στη ΝΑ Αττική (Κερατέα) και στα Α. Λιόσια. Κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί και με τη μονάδα της ΒΑ Αττικής (Γραμματικό). Πιο συγκεκριμένα:

Από τα έξι (6) σχήματα, που είχαν προεπιλεγεί στο διαγωνισμό της ΝΑ Αττικής, αποκλείονται τα τρία (NOVAERA HELLAS ΑΕ, ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. – ΔΕΗ Α.Ε και ΜΕΤΚΑ ΑΕ – Χρ. Κωνσταντινίδης ΑΕ) και συνεχίζει ένα που είχε αποκλειστεί (ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ – ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ ΑΕ – ΕΓΝΩΝ ΑΤΕ). 

Συνεπώς, συνεχίζουν τέσσερα (4) σχήματα: ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ – ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ,  ARCHIRODON GROUP NV – INTRAKAT – ENVITEC ΑΕ,   ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ – J & P ΑΒΑΞ,   ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ – ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ ΑΕ – ΕΓΝΩΝ ΑΤΕ.

Από τα πέντε (5) σχήματα, που είχαν προεπιλεγεί στο διαγωνισμό των Α. Λιοσίων, αποκλείεται το σχήμα ΜΕΤΚΑ ΑΕ – Χρ. Κωνσταντινίδης ΑΕ και συνεχίζουν τέσσερα (4) σχήματα: ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ – ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ, ARCHIRODON GROUP NV – INTRAKAT – ENVITEC ΑΕ, ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ – J & P ΑΒΑΞ, ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. – ΔΕΗ Α.Ε..