Το μεγάλο έργο της οδοποιίας (κατασκευή και συντήρηση οδών) και της αντικατάστασης αγωγών ύδρευσης οικιστικών περιοχών εκτός σχεδίου πόλης ξεκίνησε με εργασίες στο Νότιο τομέα του Δήμου Κρωπίας. Η Δημοτική Αρχή Κρωπίας συνεπής στις δεσμεύσεις της απέναντι στους πολίτες προχώρησε σε ενέργειες άρσης του χρηματοδοτικού αποκλεισμού του Δήμου μας λόγω μνημονίων και περιστολής του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με τη σύναψη δανείου 1 περίπου εκατομμυρίου ευρώ με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την εκτέλεση στοιχειωδών αναγκαίων έργων υποδομής, ύδρευσης και οδοποιίας στη επικράτεια του Δήμουσε οικισμούς και εκτός σχεδίου περιοχές κατοικίας.

Η έγκριση του δανείου από το Υπ. Οικονομικών το 2015 (είχε προηγηθεί θετική εισήγηση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους) ακολουθήθηκε από προσυμβατικούς ελέγχους -εγκρίσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου το 2016 ενώ οι όροι αποπληρωμής είναι καλύτεροι από τους όρους δανεισμού του ελληνικού κράτους και ανταποκρίνονται στην οικονομική δυνατότητα του Δήμου μας. «Τα έργα είναι συγκεκριμένα με μελέτες και τεχνικές προδιαγραφές ώστε να θεμελιώσουν βάσεις κοινωνικών υποδομών για το άμεσο μέλλον των περιοχών και των κατοίκων.Αγωνιζόμαστε για αυτονόητα δικαιώματα των πολιτών στο πλαίσιο του Ελληνικού Συντάγματος» επισημαίνει ο Δήμαρχος Κρωπίας, Δημήτριος Κιούσης.


Ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Μανώλης Γρινιεζάκης δηλώνει με έμφαση «με τέτοιο αποφασιστικό τρόπο θα συνεχίσουμε το έργο που μας ανέθεσαν οι δημότες μας. Δεν μας σταματάει τίποτα! Και γνωρίζουν οι δημότες ότι δεν μιλάω πολύ. Αλλά όταν αρχίσω σημαίνει ότι ο κύβος ερρίφθη και είναι μόνο η αρχή…! ».