Πρόταση για μείωση ή πλήρη απαλλαγή από τα Δημοτικά Τέλη, ευπαθών οικονομικά πολιτών στον Δήμο Μαρκοπούλου.

Ο
Δήμος Μαρκοπούλου, κατανοώντας απόλυτα τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν
σήμερα οι δημότες, εξαιτίας των δυσχερών οικονομικών συγκυριών που
βιώνει η χώρα μας, έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη ενός
ισχυρού δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης, προκειμένου να διευκολύνει τη
ζωή των συνανθρώπων μας, που έχουν πραγματικά ανάγκη.

Η Δημοτική Αρχή, πιστή στην Κοινωνική Πολιτική που εφαρμόζει εδώ και τέσσερα χρόνια, σας ενημερώνει, ότι στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, της Τετάρτης, 26 Νοεμβρίου 2014, πρόκειται
να υποβάλλει πρόταση ραγδαίας μείωσης των δημοτικών τελών, για τις
παρακάτω, οικονομικά ευπαθείς, ομάδες συμπολιτών μας.

Συγκεκριμένα, προτείνει:

1)  Για τους άπορους συμπολίτες μας, με ετήσιο ατομικό εισόδημα έως 6.000 Ευρώ ή με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 10.000 Ευρώ, πλήρης απαλλαγή από τα Δημοτικά Τέλη.

2α) Για τους πολύτεκνους με τρία (3) παιδιά και άνω και μονογονεϊκές
      οικογένειες με ετήσιο εισόδημα έως 15.000 Ευρώ, μείωση κατά 80% στα
      Δημοτικά Τέλη.

2β) Για τους πολύτεκνους με τρία (3) παιδιά και άνω και μονογονεϊκές
      οικογένειες με ετήσιο εισόδημα, από 15.000 έως 30.000 Ευρώ, μείωση  
      κατά 50% στα Δημοτικά Τέλη.  

3α) Για τα ΑΜΕΑ με αναπηρία άνω του 80%, πλήρης απαλλαγή από τα
       Δημοτικά Τέλη.

3β) Για τα ΑΜΕΑ με αναπηρία έως 80% και ετήσιο εισόδημα έως 30.000
      Ευρώ, μείωση κατά 50% στα Δημοτικά Τέλη.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ.
Σχόλια μέσω facebook