Ο Δήμος Λαυρεωτικής προτίθεται να μισθώσει οίκημα και προαύλιο χώρο για τη δημιουργία τεχνικής βάσης που θα χρησιμεύσει για τη στέγαση των τεχνικών υπηρεσιών ύδρευσης – αποχέτευσης, αποθηκευτικού χώρου υλικών καθώς και για τη στάθμευση και τη φύλαξη των οχημάτων των παραπάνω υπηρεσιών στην πόλη της Κερατέας, ανταποκρινόμενο στις νέες ανάγκες που έχουν διαμορφωθεί για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία τους.

Το προς μίσθωση ακίνητο πρέπει να βρίσκεται μέσα στα όρια του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης και να πληροί τις εξής προϋποθέσεις.

Α) Να έχει επιφάνεια κτίσματος 300 τ.μ. – 400 τ.μ. και προαύλιου χώρου περίπου 1000 τ.μ

Β) Να απέχει έως 150 μ. από την κεντρική λεωφόρο Αθηνών – Λαυρίου και κατά προτίμηση να βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα του ρυμοτομικού σχεδίου κοντά στο όριο του σχεδίου πόλης της πόλης της Κερατέας.

Γ) Να είναι κατά προτίμηση ισόγειο

Δ) Να έχει επαρκή φωτισμό και αερισμό

Ε) Να έχει τουλάχιστον 1 (ένα) W.C

ΣΤ) Να έχει εγκατάσταση αποχέτευσης, φωτισμού, ύδρευσης και τηλεφώνου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΔΩ
http://static.diavgeia.gov.gr/