Η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε που εδρεύει στο Ολυμπιακό Χωριό και διαχειρίζεται την Πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού και το Κέντρο Υγείας Αποκατάστασης – Αποθεραπείας Κερατέας «Κ. Πρίφτης», μετέχει στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ Κοινωφελούς χαρακτήρα για εγγεγραμμένους ανέργους στο μητρώο του ΟΑΕΔ, ηλικίας 18 ετών και άνω.


Το πρόγραμμα αφορά σε 19.101 θέσεις πλήρους απασχόλησης σε Υπηρεσίες και επιβλέποντες φορείς του Δημοσίου, για χρονικό διάστημα πέντε μηνών.

Οι θέσεις οι οποίες διατίθενται από την ΑΕΜΥ(και για την Κερατέα)  προς κάλυψη είναι οι εξής:

ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών 9
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 15
ΔΕ Τεχνικών Κατασκευών 2
ΤΕ Λογιστικής 7
ΤΕ Νοσηλευτών 3
ΤΕ Πληροφορικής 3
ΥΕ Γενικών Καθηκόντων 7

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα , στο παρακάτω link:  http://www.oaed.gr/