Το Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2013 θα διεξαχθεί η εκλογή των Προέδρων των ΔΗΜ.Τ.Ο. και των αιρετών μελών των ΔΗΜ.Τ.Ε. στις έδρες των Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων μετά από απόφαση της Πολιτικής Επιτροπής και την έκδοση των αποφάσεων των αρμόδιων κομματικών οργάνων. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί μεταξύ των ώρων 10.00 και 19.00
Κατά τις Εσωκομματικές εκλογές του 2013 δικαίωμα εκλέγειν έχουν όλα τα μέλη του κόμματος που έχουν εγγραφεί σε Δημοτική Τοπική Οργάνωση μέχρι την Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2013, ενώ δικαίωμα εκλέγεσθαι έχουν όσοι απέκτησαν την ιδιότητα του μέλους του κόμματος μέχρι την Παρασκευή 3 Μαΐου 2013, ήτοι τουλάχιστον έξι μήνες πριν την εναρκτήρια ημερομηνία της εκλογικής διαδικασίας που είναι η Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2013.
Η υποβολή υποψηφιοτήτων για Πρόεδρο ΔΗΜ.Τ.Ο και μελών ΔΗΜ.Τ.Ε λήγει την Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 14.00 καθώς δόθηκε παράταση.

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος της ΝΟ.Δ.Ε.

Βίτσιος Αριστείδης ( Άρης )

ΝΟ.Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ 4 – 194 00 ΚΟΡΩΠΙ
Τηλ: 210.66.26.260 Fax: 210.66.26.797
e-mail:[email protected]