Τα ταμειακά διαθέσιμα και τα κεφάλαια των προθεσμιακών καταθέσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και των ΟΤΑ που δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των ταμειακών αναγκών μεταφέρονται εντός δεκαπενθημέρου υποχρεωτικά σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος,σύμφωνα με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Από την υποχρέωση αυτή η ΠΝΠ εξαιρεί τα ασφαλιστικά ταμεία και τις εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο στις οποίες διατηρεί συμμετοχή το δημόσιο.

Σύμφωνα με κύκλους της κυβέρνησης, η μεταφορά γίνεται ώστε να χρησιμοποιηθούν αν χρειαστεί για την έκδοση repos, δηλαδή τίτλων βραχυπρόθεσμου (έως 15 ημέρες) δανεισμού του κράτους.

Σε καμιά περίπτωση δεν ισχύει για τα Ασφαλιστικά Ταμεία η υποχρεωτική μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων στον ειδικό λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος, τονίζουν κυβερνητικές πηγές.

«Αυτή η πρακτική ισχύει σε αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλωστε η ρύθμιση αυτή αναφέρεται σε φορείς οι οποίοι χρηματοδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και δίνει τη δυνατότητα στο Δημόσιο να δανείζεται για μία χρονική περίοδο ως και 15 ημέρες ποσά τα οποία οι φορείς δεν έχουν ανάγκη» σημείωναν.

Με αυτό τον τρόπο, σχολιάζουν οι ίδιες πηγές, οι φορείς εξασφαλίζουν πιο αποδοτική τοποθέτηση των ταμειακών τους διαθεσίμων, αφού τα επιτόκια των εμπορικών τραπεζών δεν ξεπερνούν το 1%, ενώστην Τράπεζα της Ελλάδος η απόδοση είναι της τάξης του 2,5%.

Υπενθυμίζουν ότι με πρόσφατη τροπολογία της κυβέρνησης, τα ταμειακά διαθέσιμα των φορέων είναι πλήρως εξασφαλισμένα με δικαίωμα αποζημίωσης από το Δημόσιο.

Αρκετοί φορείς έχουν ήδη καταθέσει τα διαθέσιμά τους στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Αυτοί, κάθε στιγμή που προκύπτει ανάγκη, μπορούν να εκταμιεύουν τα ποσά που επιθυμούν, όπως έκανε η Αττικό Μετρό, η οποία εκταμίευσε πρόσφατα 150 εκατ. ευρώ από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές.

Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου επικαλείται εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για τη μεταφορά των ποσών τα οποία αναμένεται να καλυφθούν για την κάλυψη υποχρεώσεων του δημοσίου.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ΠΝΠ:

«Οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτοί προσδιορίζονται από το ισχύον ”Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης” που τηρείται με ευθύνη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, υποχρεούνται να καταθέτουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα και να μεταφέρουν τα κεφάλαια προθεσμιακών τους καταθέσεων σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης που τηρούν στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης ή διαδικασίας.

Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται τα κεφάλαια που απαιτούνται για την κάλυψη των ταμειακών τους αναγκών για το επόμενο δεκαπενθήμερο, καθώς και τα κεφάλαια που έχουν κατατεθεί από τους ανωτέρω φορείς στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Εξαιρούνται επίσης οι Δημόσιες Επιχειρήσεις κατά την έννοια της παραγράφου 5, οι Δημόσιοι Οργανισμοί κατά την έννοια της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του Ν.3429/2005 (Α΄ 314) καθώς και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίοι δύνανται να μεταφέρουν τα ως άνω αναφερόμενα κεφάλαια στην Τράπεζα της Ελλάδος για τον ίδιο σκοπό.

Επί των κεφαλαίων που είναι κατατεθειμένα ή θα κατατεθούν στους ανωτέρω λογαριασμούς της Τράπεζας της Ελλάδος εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 11 του άρθρου 15 του Ν. 2469/1997 (Α’ 38), όπως ισχύουν.

Η ισχύς της ΠΝΠ που θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος αρχίζει από 17.3.2015».

Συμφωνεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου

Σωστή χαρακτηρίζει την απόφαση που έλαβε η κυβέρνηση, με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, για τα ταμειακά διαθέσιμα, η περιφερειακή αρχή Πελοποννήσου και δηλώνει πως «δεν είναι αντίθετη σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία λαμβάνεται από την Ελληνική κυβέρνηση και στοχεύει στο να μην χαθεί άλλος πολύτιμος χρόνος, για την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης και την επίτευξη λύσης».

«Ο εσωτερικός δανεισμός που επιχειρεί η Κυβέρνηση θεωρούμε ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση, αρκεί ωστόσο να μην υποκρύπτει καταστροφικές λογικές για την Ελληνική Οικονομία, όπως λογικές κατασχέσεων και ρήξεων, που θα θέσουν σε κίνδυνο τη παρούσα νομισματική θέση της χώρας», υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Επιπλέον η Περιφέρεια επισημαίνει πως οι “θορυβώδεις” αντιδράσεις θεσμικών εκπροσώπων μετά την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που αφορά τα ταμειακά διαθέσιμα, «για πολλοστή φορά αποδεικνύουν ότι κάποιοι, σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή για την Ελλάδα, χρησιμοποιούν ένα τόσο σοβαρό εθνικό ζήτημα, για να εξυπηρετήσουν προσωπικά μικροπολιτικά τους συμφέροντα».

Συνεδριάζουν εκτάκτως τα Διοικητικά Συμβούλια των Ενώσεων της Αυτοδιοίκησης μετά την απόφαση για δέσμευση των διαθεσίμων δήμων και περιφερειών.


Σε διελκυστίνδα μεταξύ των αιρετών της Αυτοδιοίκησης με προεξάρχουσες τις “γαλάζιες” ΚΕΔΕ και ΕΝΠΕ εξελίσσεται η απόφαση της Κυβέρνησης να δεσμεύσει τα διαθέσιμα των δήμων και των περιφερειών.


Ήδη οι πρόεδροι των δύο Ενώσεων Γ. Πατούλης και Κ. Αγοραστός έχουν ήδη συγκαλέσει για σήμερα (σ.σ. και μάλιστα την ίδια ώρα, στη 1 το μεσημέρι) έκτακτες συνεδριάσεις των Διοικητικών τους Συμβουλίων προαναγγέλλοντας κινητοποιήσεις, ακόμη και προσφυγή στο ΣτΕ.

Κατά την ΚΕΔΕ και την ΕΝΠΕ η απόφαση αυτή:

– Πλήττει ευθέως την ανεξαρτησία του θεσμού. Καμία κυβέρνηση δεν τόλμησε μέχρι σήμερα να αγγίξει τα χρήματα των Δήμων.
– Δημιουργεί πρόβλημα στη λειτουργία των ΟΤΑ καθώς δεν θα μπορούν να αγοράσουν τα απολύτως απαραίτητα (καύσιμα, αναλώσιμα κλπ)
– Η μισθοδοσία των υπαλλήλων διασφαλίζεται μόνο για ένα 15θήμερο