Στις 27/8/2013 αναρτήθηκε στη “Διαύγεια” η παρακάτω απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, που έχει ημερομηνία 6/8/2013, σχετικά με την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας αποθήκευσης υγρών πρώτων υλών της βιομηχανίας (χημικών προϊόντων) της εταιρείας «ΧΥΜΑ Α.Ε.» που είναι εγκατεστημένη στη θέση Συρί – Άγιος Νικόλαος του Δημοτικού Διαμερίσματος Θορικού του Δήμου Λαυρεωτικής Αττικής για την επαναλειτουργία και με αλλαγή του φορέα λειτουργίας της από «ΧΥΜΑ Α.Ε.» σε «ΜΟΝΟΤΕΖ Α.Β.Ε.Ε.»


Θυμίζουμε ότι το περιφερειακό συμβούλιο Αττικής είχε γνωμοδοτήσει θετικά στις 25/6/2013.