Απόλυση δύο βρεφοκόμων ύστερα από σχετική ένσταση στο ΑΣΕΠ

Υστερα από ένσταση που υποβλήθηκε από την υποψήφια – αποκλεισθείσα Μαρία Πατσέλη, η πρόεδρος του ΝΠΔΔ “ΚΕΦΑΛΟΣ” του Δήμου Λαυρεωτικής προέβη στην εξής απόφαση:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2/2013

1. Απολύονται οι προσληφθέντες με την αριθ. 102/2012 απόφαση της Προέδρου
Χαρίκλειας Πρίφτη οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στους αναμορφωμένους πίνακες,
βάση του ελέγχου του ΑΣΕΠ.

Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή
τους έως την ημέρα της απόλυσής τους χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την
αιτία αυτή.

1. ΞΥΔΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟY Δ.Ε. βοηθός βρεφοκόμων
2. ΡΩΜΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ Δ.Ε. βοηθός βρεφοκόμων

2. Προσλαμβάνονται οι κάτωθι που προτάσσονται στους πίνακες κατάταξης,
σύμφωνα με τους αναμορφωμένους πίνακες, βάση του ελέγχου του ΑΣΕΠ:

1. ΦΛΕΣΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΒ Δ.Ε. βοηθός βρεφοκόμων
2. ΒΑΜΒΑΚΟΥΛΑ ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΙ Δ.Ε. βοηθός βρεφοκόμων

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΡΙΦΤΗ

Πηγή

Σχόλια μέσω facebook