ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Βιοτεχνικό-Βιομηχανικό Εκπαιδευτικό Μουσείο στο πλαίσιο του «Φεστιβάλ Θορίκεια 2015» προσκαλεί τα παιδιά και τις οικογένειές τους να συμμετέχουν στο οικογενειακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Το Λιμάνι και ο Άνθρωπος» . 

Το Λιμάνι του Λαυρίου, από τα παλιά χρόνια έως και σήμερα, εξαιτίας της γεωφυσικής και στρατηγικής του θέσης έχει συμβάλει σημαντικά από την αρχαιότητα στην οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική ανάπτυξη όχι μόνο της περιοχής μας αλλά και της χώρα μας. 
Στο Λιμάνι του Λαυρίου οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα μέσα από δραστηριότητες έχουν τη μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουν τον καθοριστικό ρόλο της Λιμενικής Βιομηχανίας στη διακίνηση αγαθών και ανθρώπων, πώς επηρεάζει τη ζωή τους, την οικονομία και την κοινωνία συνολικά και πώς τελικά εξαρτώμεθα από τη θάλασσα.

Είσοδος Ελεύθερη
                                            Πληροφορίες: ΒΒΕΜ 22920-25575/www.bbem.edu.gr,
            Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα υλοποιείται με δωρεά από το
και την υποστήριξη τουoll_logo    ΟΡΓΑΝΙΣΜΟY  ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ
Σχόλια μέσω facebook