Τετάρτη 9 Οκτωβρίου  5:00μμ. στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου
Παρουσιάσεις Σχολικών Δραστηριοτήτων – Δραστηριότητες στο ΚΠΕ για γονείς και παιδιά

http://www.lavreotiki.gr