Η Ευρωπαική Επιτροπή ενεργοποίησε την Πέμπτη το δεύτερο στάδιο προδικαστικής διαδικασίας κατά της Κύπρου και της Ελλάδας, ζητώντας την τήρηση των απαιτήσεων της κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με την υγειονομική ταφή των αποβλήτων.

Συμφωνα με την Κομισιον, χωματερές που λειτουργούν κατά παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας περί αποβλήτων αποτελούν σοβαρή απειλή για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Στην Κύπρο διαπιστώθηκε ότι πολλές χωματερές λειτουργούν κατά παράβαση της νομοθεσίας περί αποβλήτων της ΕΕ. Στο διάστημα που μεσολάβησε από τότε που κινήθηκαν οι παρούσες διαδικασίες επί παραβάσει, έχει σημειωθεί πρόοδος με την παύση λειτουργίας και την αποκατάσταση πολλών χωματερών, καθώς και με τη δημιουργία κατάλληλου συστήματος διαχείρισης αποβλήτων.

Ωστόσο, η Επιτροπή θεωρεί ότι έξι χωματερές συνεχίζουν να λειτουργούν κατά παράβαση της νομοθεσίας της ΕΕ. Οι εν λόγω έξι χωματερές εξακολουθούν να απορροφούν το σύνολο των απορριμμάτων των δήμων Λευκωσίας και Λεμεσού, δεδομένου ότι δεν έχουν ακόμη κατασκευαστεί επαρκείς υποδομές υποδοχής αποβλήτων σε αυτούς τους δύο δήμους.

Στην Ελλάδα απευθύνονται δύο αιτιολογημένες γνώμες. Η πρώτη αφορά χωματερή που βρίσκεται μέσα στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Το πάρκο δημιουργήθηκε για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας καρέτα-καρέτα, είδος προτεραιότητας που κατατάσσεται στα απειλούμενα με εξαφάνιση.

Από επιθεωρήσεις που διεξήγαγαν οι ελληνικές αρχές επιβεβαιώθηκε ότι η χωματερή εξακολουθεί να λειτουργεί κατά παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας περί χώρων υγειονομικής ταφής αποβλήτων. Οι ελληνικές αρχές έχουν αναγνωρίσει το πρόβλημα και έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία για να κατασκευαστεί εγκατάσταση αντικατάστασης. Ωστόσο, λόγω σοβαρών καθυστερήσεων, η εγκατάσταση δεν αναμένεται να λειτουργήσει πριν από το 2014, ενώ εγκαταλείφθηκαν τα σχέδια για μια μεταβατική περίοδο, κατά την οποία τα απόβλητα θα αποστέλλονταν σε κινητές μονάδες μέχρι να κατασκευαστούν οι νέοι χώροι υγειονομικής ταφής.

Η δεύτερη υπόθεση σε σχέση με την Ελλάδα αφορά την χωματερή στο Τεμπλόνι της Κέρκυρας. Η χωματερή αυτή λειτουργεί χωρίς άδεια και αποτελεί σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Αναγνωρίζοντας το πρόβλημα, οι ελληνικές αρχές ενέκριναν το 2008 διορθωτικό πρόγραμμα για τον χώρο, προσδιορίζοντας τα μέτρα που έπρεπε να ληφθούν για να αντιμετωπιστούν όλα τα υφιστάμενα ζητήματα. Δεδομένου ότι δεν ελήφθησαν τα κατάλληλα μέτρα και συνεχίζεται η λειτουργία της χωματερής κατά παράβαση της νομοθεσίας της ΕΕ περί αποβλήτων, η Επιτροπή απευθύνει αιτιολογημένη γνώμη.

Η Επιτροπή ζητάει από την Κύπρο και την Ελλάδα να συμμορφωθούν εντός δύο μηνών. Εάν δεν το πράξουν, η Κομισιόν μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Ευρωπαικό Δικαστήριο.

www.kathimerini.com.cy