Εμπλουτισμό με πέρδικες και λαγούς πραγματοποιεί ο Κυνηγετικός Σύλλογος Λαυρίου στα καμένα της Λαυρεωτικής.

Με πιστοποιημένους πληθυσμούς από τα εκτροφεία της Δ’ Κ.Ο.Σ.Ε. γίνονται οι εμπλουτισμοί στα καμένα της Λαυρεωτικής.

Μαθητές σχολείου που συμμετείχαν σε μία απ’ τις απελευθερώσεις, κράτησαν τις πέρδικες στα χέρια τους και είδαν τους λαγούς να τρέχουν στη νέα βλάστηση που δημιουργήθηκε μετά τη φωτιά.

Παράλληλα, συζήτησαν με τους κυνηγούς για τη χρησιμότητα της συγκεκριμένης δράσης.

Πηγή ενημέρωσης: