«Ηλεκτρονικό φρένο» στο λαθρεμπόριο του ναυτιλιακού πετρελαίου

Παράνομη διακίνηση, νοθεία, κλοπή και τελικά ασύλληπτα υψηλή φοροδιαφυγή. Άσσος στο μανίκι των λαθρέμπορων τα σλέπια ή αλλιώς μπάρτζες. Τις κρυφές διαδρομές διακολύνει το γεγονός ότι το ναυτιλιακό πετρέλαιο διακινείται ατελώς. Τα περίπου 50 μικρά πλωτά δεξαμενόπλοια ανεφοδιασμού κινούνται ακόμα και σήμερα ανεξέλεγκτα από το Λαύριο έως την Ελευσίνα.

Φορτώνουν νομότυπα το καύσιμο από τα διυλιστήρια για παράδοση σε πλοίο. Στη συνέχεια κάποιος παραγγελιοδόχος υπογράφει ψευδώς ότι παραλήφθηκε, ενώ στην πραγματικότητα παραλαμβάνει μικρότερη ή μηδενική ποσότητα. Στο τελωνείο κατατίθεται εικονική αίτηση αγοράς. Το ναυτιλιακό πετρέλαιο ξεφορτώνεται σε βυτία και διοχετεύεται στις τουλάχιστον 200 παράνομες δεξαμενές που υπάρχουν διάσπαρτες στο λεκανοπέδιο. Εκεί αποχρωματίζεται και στη συνέχεια διατίθεται στην αγορά ως ντιζελ κίνησης ή θέρμανσης.

Ηλεκτρονικό φρένο στο λαθρεμπόριο επιχειρεί να βάλει το οικονομικό επιτελείο.

Όλα τα πλωτά εφοδιαστικά μέσα καυσίμων υποχρεούνται εντός των επομένων 12 μηνών ή στον πρώτο κατά το νόμο δεξαμενισμό τους να εγκαταστήσουν ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου εισφορών – εκροών. Έναν μήνα μετά την εγκατάσταση θα αποστέλλουν καθημερινά τα σχετικά στοιχεία στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Παράλληλα θα πρέπει να εφοδιαστούν και με GPS ώστε να παρακολουθείται η θέση τους.
Η παραλαβή και η παράδοση υπολογίζεται ανά είδος καυσίμου. Κατά τη φόρτωση απαγορεύεται εισροή ή εκροή καυσίμου από σωληνώσεις εκτός μετρητικού συστήματος. Το ίδιο ισχύει και κατά την εκφόρτωση. Η ποσότητα εισροής και εκροής μετράται με μετρητικά συστήματα επί του πλοίου. Η διαδικασία παρακολουθείται αδιάλειπτα για κάθε μεμονωμένη παραλαβή και παράδοση και καταγράφονται η εισροή, η εκροή και όλες οι κρίσιμες μετρολογικά παράμετροι όπως ποσότητα, πυκνότητα και θερμοκρασία καυσίμου.
Πριν την έναρξη λειτουργίας στις νέες συνθήκες, θα πρέπει κάθε πλωτό εφοδιαστικό μέσο, να υποβληθεί σε έλεγχο καλής λειτουργίας όλων των συστημάτων και συσκευών, συμπεριλαμβανομένης και της συνολικής διαδικασίας διενέργειας πετρελεύσεων.
Πηγή: ΕΡΤ1
Σχόλια μέσω facebook