ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΟΥ ΓΕΛ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

ΑΠΟ 10-2-2012 ΜΕΧΡΙ 
ΚΑΙ 28-2-2012 

ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ  ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 2012 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

ΑΠΟ 8:30 Π.Μ. -13:30 Μ.Μ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

1.ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ

2. ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

3. ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

4. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ –ΔΗΛΩΣΗ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Η΄ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ.