Σε συνεδρίασή της στις 17/9/2013, η Εκτελεστική Επιτροπή του Ενιαίου Διαβαθμικού Συνδέσμου Αττικής (ΕΔΣΝΑ), επρόκειτο να αποφασίσει την ανάθεση σε εργολάβο την αποκατάσταση των παράνομων χωματερών των Καλυβίων, της Παλαιάς Φώκαιας και της Κερατέας.

Σύμφωνα με τις παρακάτω αποφάσεις, ακυρώθηκαν οι διαγωνισμοί και δεν θα χρηματοδοτηθούν τα έργα, μέχρι να πραγματοποιηθούν νέες μελέτες.