Η Διοικούσα Επιτροπή κοινωνικών δραστηριοτήτων της ΟΣΥΟ, για την στελέχωση της παιδικής κατασκήνωσης που θα λειτουργήσει το καλοκαίρι 2016 στο Σούνιο σε δύο περιόδους : Α 18/6 – 7/7/16 & Β 9/7 – 28/7/16, ζητά για συνεργασία προσωπικό για κάλυψη των παρακάτω θέσεων ανά περίοδο:


Αρχηγός
Υπαρχηγοί
Κοινοτάρχες
Σύμβουλοι (Γυμναστές , μουσικοί, εικαστικά,)
Ομαδάρχες

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Για τις θέση του Αρχηγού, πτυχίο παιδαγωγικής ή γυμναστικής ακαδημίας και ανάλογη εμπειρία.
Για τις θέσεις των Υπαρχηγών, πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά προτίμηση παιδαγωγικών σχολών και ΤΕΦΦΑ και ανάλογη εμπειρία.

Για τις θέσεις Κοινοταρχών και Συμβούλων, πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικό με τη θέση και ανάλογη εμπειρία. Ηλικία απαραίτητα άνω των 22 ετών.

Για Ομαδάρχες: Πτυχιούχοι ή φοιτητές παιδαγωγικών τμημάτων, εμπειρία σε κατασκηνώσεις, αγάπη για τα παιδιά και να έχουν συμπληρώσει το 18οέτος της ηλικίας τους.

Τα στελέχη της κατασκήνωσης, παραμένουν όλο το 24ωρο

κοντά στους κατασκηνωτές.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στα γραφεία της Ομοσπονδίας (ΟΧΙ ΜΕ FAX ή EMAIL) μέχρι την Παρασκευή 20/5/2016, όλες τις εργάσιμες ημέρες από 10.00 ως 12.30.

Αιτήσεις χωρίς όλα τα στοιχεία συμπληρωμένα (Α.Δ.Τ., ΑΦΜ, ΔΟΥ, Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) & ΑΜΚΑ & Πιστοποιητικό καλής υγείας ) καθώς και αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την 20η Μαΐου, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΛΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ή ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ή ΓΙΑΤΡΟΥ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΠΠΥ ( ΟΧΙ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΗ ΓΙΑΤΡΟ).

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και έντυπα αιτήσεων, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ΟΣΥΟ (Λεωχάρους 2, 6ος 601 γραφείο) τηλέφωνο: 210 3238339, καθώς και στο internet, στη διεύθυνση της ΟΣΥΟ (www.osyo.gr).


Πηγή