Για άλλη μια φορά ανεβλήθη στο Περιφερειακό Συμβούλιο το θέμα: “ Γνωμοδότηση
επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της εταιρείας «ΜΟΝΟΤΕΖ Α.Β.Ε.Ε.» για
την επαναλειτουργία της εγκατάστασης πρώην ΧΥΜΑ Α.Ε., στη θέση Συρί στο Θορικό
Λαυρίου”  κατόπιν
έντονων διαμαρτυριών της αντιπολίτευσης αλλά και πολλών μελών της συμπολίτευσης. 
 
 

Σύμφωνα με τον Περιφερειακό σύμβουλο Άγγελο Χάγιο που εισηγήθηκε την αντίθεση στο θέμα,  εισήχθη παράνομα στο Περιφερειακό
συμβούλιο το θέμα,  αφού είχε ήδη απορριφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Λαυρεωτικής.