Τη συμπαράσταση της προς την Κυβέρνηση, για μια επιτυχή κατάληξη της διαπραγμάτευσης με τους δανειστές της Χώρας, εξέφρασε με απόφασή της, χθες, η Γενική Συνέλευση της ΠΕΔΑ.

Στην απόφαση τονίζεται με έμφαση ότι, κανένας δεν μπορεί και δεν έχει δικαίωμα να αγνοεί ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει υποστεί την μεγαλύτερη και πιο «βίαιη» οικονομική αφαίμαξη τα τελευταία χρόνια από οποιονδήποτε άλλο τομέα του Δημοσίου.

Σχετικά με την πρόσφατη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η Γενική Συνέλευση εξέφρασε τη διαφωνία της κύρια για την έλλειψη προηγούμενου διαλόγου με την Αυτοδιοίκηση, όπως και με την ίδια τη διαδικασία της ΠΝΠ αντί της άμεσης εισαγωγής ως Νόμου στη Βουλή. Ωστόσο, χαιρετίζει τις βελτιώσεις στη ρύθμιση που επιτεύχθηκαν μετά τις συναντήσεις της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού προσωπικά με την Κ.Ε.Δ.Ε. και την ΕΝ.Π.Ε., υποστηρίζοντας την εύρεση λύσης μέσα από τον διάλογο που διεξάγεται. Λύση που διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία των ΟΤΑ μέσα στο πλαίσιο του Νόμου που εγκρίθηκε πλέον από τη Βουλή και του οδικού χάρτη που συμφωνήθηκε.

Τα αιτήματα των Δημάρχων της Αττικής
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
 • Την απόδοση των παρακρατηθέντων παλαιοτέρων ετών μέχρι τέλους του 2015.
 • Την σταδιακή και κλιμακωτή απόδοση της ΣΑΤΑ στα επίπεδα του 2009.
 • Τη συμβολή του ΤΠκΔ με μείωση των επιτοκίων και μακροπρόθεσμη ρύθμιση για τους υπερχρεωμένους Δήμους και υποβοήθηση στον ισοσκελισμό των Προϋπολογισμών τους.
 • Την κατάργηση του Παρατηρητήριου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.
 • Την αποτελεσματικότερη συμμετοχή και τον αυξημένο ρόλο των Δήμων στην υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2014-2020 ώστε να αξιοποιηθεί κάθε Ευρώ με τον καλύτερο τρόπο για την τοπική ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή.
 • Την αύξηση του ποσοστού από το Πράσινο Ταμείο για τους Δήμους από το 2,5 % στο 10% και τη δυνατότητα να συμπεριλαμβάνονται και δαπάνες απαλλοτριώσεων για τη δημιουργία ελεύθερων χώρων πρασίνου.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

 • Ζητάμε την χρηματοδότηση των Δήμων από το ΕΣΠΑ προκειμένου να στηρίξουμε το Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Στήριξης και Αλληλεγγύης που έχουμε δημιουργήσει.
 • Ζητάμε την θεσμική κατοχύρωση μας από την Πολιτεία ώστε να μας επιτρέπεται απρόσκοπτα η εκπόνηση προγραμμάτων, η δημιουργία δομών και η ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών κοινωνικής στήριξης και συνοχής.
 • Ζητάμε η χρηματοδότηση της λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών μας να μην υπολείπεται από τα περσινά επίπεδα.

ΘΕΣΜΙΚΑ

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι αιρετοί υφίστανται καθημερινή απαξίωση και δυσφήμιση. Ένα πλέγμα απαράδεκτων ελέγχων σκοπιμότητας αναιρεί το αυτοδιοίκητο και υποβαθμίζει τον καταστατικό ρόλο των αιρετών.

Ζητάμε τη διασφάλιση της δυνατότητας των Δημάρχων να ασκούν με αξιοπρέπεια τα καθήκοντα τους. Νέο τρόπο υπολογισμού της αποζημίωσης των αιρετών που έχει μειωθεί στο ελάχιστο δυνατό τα τελευταία χρόνια, αναβάθμιση των συνεργατών μας, επίλυση των ποικίλων ζητημάτων που έχουν σωρευτεί.
ΓΙΑ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ
 • Η πρόσφατη επικαιρότητα ανέδειξε ξανά το πρόβλημα της υποδοχής και φιλοξενίας των κυμάτων μεταναστών που εισέρχονται στη χώρα. Ζητάμε οι όποιες λύσεις τελικά προκριθούν να προκύψουν μέσα από διάλογο με την Αυτοδιοίκηση και να περιλαμβάνουν σαφείς προβλέψεις για τη χρηματοδότηση όποιων λειτουργιών και χώρων δημιουργηθούν. Επισημαίνουμε πως το πρόβλημα στις διαστάσεις που έχει πάρει ξεφεύγει από τα πλαίσια της χώρας μας και έχει καταστεί πανευρωπαϊκό.
 • Σχετικά με την πρόσφατη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, εκφράζουμε τη διαφωνία μας για την έλλειψη προηγούμενου διαλόγου με την Αυτοδιοίκηση, όπως και με την ίδια τη διαδικασία της ΠΝΠ αντί της άμεσης εισαγωγής ως Νόμου στη Βουλή. Χαιρετίζουμε τις βελτιώσεις στη ρύθμιση που επιτεύχθηκαν μετά τις συναντήσεις της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού προσωπικά με την ΚΕΔΕ και την ΕΝΠΕ. Υποστηρίζουμε λοιπόν την εύρεση λύσης μέσα από τον διάλογο που διεξάγεται, λύσης που διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία των ΟΤΑ μέσα στο πλαίσιο του Νόμου που εγκρίθηκε πλέον από τη Βουλή και του οδικού χάρτη που συμφωνήθηκε. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι ισότιμος συνομιλητής με την Πολιτεία σχετικά με τα προβλήματα που την αφορούν.

ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για να ανταποκριθεί με επιτυχία στις απαιτήσεις της κοινωνίας, η Αυτοδιοίκηση χρειάζεται το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο. Το υπάρχον πλαίσιο, ο Ν. 3852/2010 και οι πολλές πρόσθετες αρμοδιότητες που μετέφερε στους Δήμους, υπονομεύθηκε αντικειμενικά από τις μεγάλες περικοπές πόρων που υλοποιήθηκαν παράλληλα με την εφαρμογή του. Δημιουργήθηκαν με τον τρόπο αυτό στρεβλώσεις ενώ στην πράξη αναδείχθηκαν και σειρά προβλημάτων στον αρχικό σχεδιασμό.
Για να υπηρετήσει λοιπόν  τους παραπάνω στόχους, χρειάζεται ένα νέο  θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Αυτοδιοίκησης που οι βασικές αρχές του θέλουμε να είναι:
– Η διατήρηση του Δημόσιου χαρακτήρα των Υπηρεσιών των Δήμων. Αυτό θα λυθεί πρώτον με την αύξηση των οικονομικών πόρων και δεύτερον με τη δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού.
– Η απλούστευση των διαδικασιών και η μείωση της γραφειοκρατίας.
– Η αλλαγή της εκλογικής διαδικασίας και ο εκδημοκρατισμός της ώστε να έχουμε αναλογική εκπροσώπηση των Δημοτικών παρατάξεων στα Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια με ενίσχυση του ρόλου των θεσμικών οργάνων.
– Η ενίσχυση του συμμετοχικού χαρακτήρα της Αυτοδιοίκησης, με θέσπιση ουσιαστικών αμεσοδημοκρατικών διαδικασιών.
– Η ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας και του αναπτυξιακού ρόλου των ΟΤΑ.
– Η διασφάλιση των αναγκαίων πόρων για την εύρυθμη λειτουργία των Δήμων και των Περιφερειών, την υλοποίηση των κοινωνικών προγραμμάτων τους και την ποιοτική εξυπηρέτηση των πολιτών. Ενώ παράλληλα, σε συνεργασία με τα θεσμικά όργανα της Αυτοδιοίκησης, ανοίγει ο διάλογος για την οικονομική αυτοτέλεια του θεσμού.

http://www.epoli.gr/