Από την Τετάτρη 18 έως την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2015 θα διεξαχθεί στο Λαύριο η ΙΣΤ΄ Επιστημονικής Συνάντησης Νοτιοανατολικής Αττικής. 

Ακολουθεί η πρόσκληση και το πρόγραμμα.Για καλύτερη ανάγνωση (ξεφύλλισμα) του προγράμματος  παραθέτουμε τον σύνδεσμο που ακολουθεί, από τον οποίο μπορείτε να φορτώσετε το αντίστοιχο πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα της ΙΣΤ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής