Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας τριών μηνών σε Πυροπροστασία-Πυρασφάλεια στο δήμο Λαυρεωτικής

Ανακοίνωση για την  πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας τριών (3) μηνών, Εργατών Γενικών Καθηκόντων (Εργάτες Πυροπροστασίας Πυρασφάλειας)


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Τα δικαιολογητικά (μαζί με την αίτηση) οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να τα καταθέσουν στο Γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Λαυρεωτικής από 06.06.2016 μέχρι και 10.06.2016.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα 22923-20152 και 20140 (Γκίκας Φ , Μπαράτατζη Ν).


ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

http://www.lavreotiki.gr

Σχόλια μέσω facebook
Διαβάστε επίσης:  Tεράστια τα προβλήματα στα σχολεία Ανατολικής Αττικής επισημαίνει το ΚΚΕ Μεσογείων και Λαυρεωτικής