Ο Καλλικράτης θα δημιουργήσει νέους ισχυρούς δήμους ικανούς να συμμετέχουν ισότιμα στο ΕΣΠΑ και τις νέες προοπτικές για περιφερειακή ανάπτυξη .

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν οι νέοι δήμοι (και έχοντας ως βάση την απογραφή του 2001) θα έχουν ελάχιστο πληθυσμό τους 10.000 κατοίκους . Στις μητροπολιτικές περιοχές των πολεοδομικών συγκροτημάτων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, το παραπάνω όριο προσδιορίζεται στους 25.000 κατοίκους. Αντίθετα στους ορεινούς το πλαφόν θα αγγίζει τις 2.000 ενώ κάθε νησί θα αποτελεί και ανεξάρτητο δήμο.

Με βάση τις δημοτικές εκλογές του 2006 έχουμε

Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας Ανατολικης Αττικης

Εγγεγραμμένοι:    10.290    Ψήφισαν:    7.856    Συμμετοχή:    76,35%   
Έγκυρα:    7.459    Ακυρα / Λευκά:    397    Έδρες:    21  

Δήμος Κρωπίας Ανατολικης Αττικης

Εγγεγραμμένοι:    17.027    Ψήφισαν:    14.300    Συμμετοχή:    83,98%   
Έγκυρα:    13.732    Ακυρα / Λευκά:    568    Έδρες:    21  

Δήμος Κερατέας Ανατολικης Αττικης

Εγγεγραμμένοι:    9.082    Ψήφισαν:    7.287    Συμμετοχή:    80,24%   
Έγκυρα:    7.124    Ακυρα / Λευκά:    163    Έδρες:    21  

Παρόλα αυτά οι δήμοι Μαρκοπούλου και Κρωπίας θα παραμείνουν χωρίς συνένωση ως έχουν…