Στὴν Κοζάνη ἐπεισόδια!!! Ὑπάλληλοι τῆς Δ.Ε.Η.  καὶ φοιτητὲς σὲ συμπλοκή μὲ τὰ Μ.Α.Τ.!!!!!
Ὁ λόγος;  Ἡ ἀπαγόρευσις προσεγγίσεως τοῦ χώρου ὅποὺ ἡ Τίνα κι ὁ πρωθυπουργός μας θὰ ἀνακοίνωναν τὴν δημιουργία τοῦ μεγαλυτέρου πάρκου φωτοβολταϊκῶν!!! 
Τὶ λόγους νὰ εἴχαν ἄρα γε οἱ φοιτητὲς καὶ οἱ ὑπάλληλοι γιὰ συγγρούσεις; Μήπως δὲν ἤθελαν συγκρούσεις ἀλλὰ τοὺς τὶς ἐπέβαλλαν; 
Στὴν Κερατέα γίνεται τῆς …. Κερατέας! [Ἐκεὶ βέβαια ἔχει (προ)φθάσει ὁ ΑΝΤΑΡΣΥΑ καὶ πασχίζει νὰ καπελώσῃ τὶς αὐθόρμητες ἀντιδράσεις τῶν κατοίκων… Ἄλλα …. Ἄλλο τὸ αὐθόρμητον (κι ἀναγκαῖον στὴν συγκεκριμένη περίπτωσι) κι ἄλλο τὸ ΔΟΛΙΟΝ!!! Τὸ “πίσω ἔχει ἡ ἀχλάδα τὴν οὐρὰ”, δὲν εἶναι γιὰ τὸ ἀγνοοῦμε πλέον!!]
Τὸ μεγάλο ἐρώτημα εἶναι στὸ: 
γιατὶ, ἐν ὦ οἱ κάτοικοι διαθέτουν εἰσαγγελικὲς ἀποφάσεις, αὐτὲς δὲν γίνονται σεβαστὲς καὶ ἐφαρμόσιμες!! (τὰ ἐμὰ ἐμὰ, τὰ ἐσὰ ἐμὰ ἕνα πρᾶγμα!!!) Μήπως ὅμως κι ἐδῶ ἐπιβάλλουν κάποιοι συγκρούσεις μέσῳ τῆς ἀνομίας καὶ τῆς καταχρηστικῆς ἀσκήσεως ἐξουσίας;

Καὶ φθάνω στὸ ζητούμενον! 
Πρὸ μερικῶν μηνῶν διαβάζαμε στὸ διαδίκτυο πώς διάφοροι ἰθύνοντες ἀπεφάσισαν νὰ …προσκαλέσουν ἐνισχύσεις μὲ στόχο τὴν καταστολή ἀναμενομένων ἀντιδράσεων! Κάτι σὰν νὰ βρώμαγε σὲ ἐκεῖνες τὶς εἰδήσεις… Καὶ μετὰ σιωπὴ…. Ἄχνα!!
Κάπου κάπου μία ἀναπαραγωγή τῆς παλαιᾶς ἐκείνης εἰδήσεως κι ἐν συνεχεῖᾳ …μοῦγκα!!! Ἦλθαν, δὲν ἦλθαν…. Θὰ ἔλθουν ἢ δὲν θὰ ἔλθουν….. Ἀσαφὲς!!
Ἐρωτῶ ἡ ἀδαὴς ὅμως σήμερα: 
Ὅταν ἁπλώνει ἕνα “ σεντόνι” ἀπὸ Μ.Α.Τ. σὲ ὅλο τὸ  κέντρο τῶν Ἀθηνῶν…. 
Κι ἄλλο ἕνα “ σεντόνι” ἀπὸ Μ.Α.Τ. στὴν Κερατέα…. 
Κι ἄλλο ἕνα ”σεντόνι” ἀπὸ Μ.Α.Τ. στὴν Κοζάνη…. 
Κι ἄλλο ἕνα ”σεντόνι” ἀπὸ Μ.Α.Τ. ὁπουδήποτε κριθεῖ ἀπαραίτητον ἀπὸ τὴν κυβέρνησι…..  
Πόσα εἶναι λοιπόν αὐτὰ τὰ “ σεντόνια”;  
Πόσους ἄνδρες διαθέτει τὸ Ἑλληνικόν Δημόσιον στὴν ὑπηρεσία τῶν Μ.Α.Τ.; 1.000; 2.000; 10.000; 
Καὶ εἶναι ὅλοι Ἑλληνικῆς ὑπηκοότητος ἤ ἐδῶ καὶ μερικοὺς μῆνες ….ἐφαρμόζεται κι ἐδῶ τὸ σκεπτικόν τοῦ “ Λαλάκη τοῦ  Εἰσαγωμένου”;

 
Φιλονόη
Υ.Γ. Χρῆμα μπορεῖ νὰ μὴν ὑπάρχῃ γιὰ τοὺς κοπρῖτες, γιὰ τοὺς ἐλευθέρους ἐπαγγελματίες, γιὰ τοὺς ἰδιωτικούς ὑπαλλήλους… ἀλλὰ μᾶλλον ὑπάρχει γιὰ ὅσους ὑβρίζουν, καθηλώνουν, διασύρουν, προδίδουν, ἀποπροσανατολίζουν καὶ ἐκμεταλλεύονται ὅλους τούς παραπάνω!!! Κορόϊδο Ῥωμιὲ!! Πότε θὰ  ξαναγίνῃς Ἕλληνας; 
http://filonohpontou.wordpress.com/2011/01/21/7-22/