Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων της περιοχής ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ-ΤΣΟΝΙΜΑ-ΤΡΕΧΑΝΤΙΕΡΑ του Δήμου Κερατέας μπορούν να προσέλθουν στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κερατέας (ώρες 10.00 έως 13.00), ώστε να λάβουν γνώση της Α’ ανάρτησης της Πολεοδομικής Μελέτης.

Τυχόν ενστάσεις επί των αναρτημένων πινάκων και διαγραμμάτων της πολεοδομικής μελέτης ή νέες δηλώσεις ιδιοκτησίας (και των επικαρπωτών), θα λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της Ανάρτησης η οποία θα διαρκέσει έως τις 5 Φεβρουαρίου 2010.

πηγή