ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
——–
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
——–
Βασ. Αλεξάνδρου 2,
19001 ΚΕΡΑΤΕΑ
Πληροφορίες: Τηλ: 2299069854
Fax: 2299042580
http://lyk-kerat.att.sch.gr/

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Κερατέα 24-1-2012
Αρ.Πρωτ. …79

ΘΕΜΑ:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΣΧΕΤ.:12987/Γ2/2011 (ΦΕΚ 2769/Β΄/2-12-2011)

Σύμφωνα με το άρθρο 13 και 14 της παραπάνω Υ.Α παρακαλούμε να αναρτήσετε στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Δ. Ε. Ανατολικής Αττικής προκήρυξη Εκδήλωσης ενδιαφέροντος ,προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ημερήσια εκδρομή της Α΄ Λυκείου του σχολείου μας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ:

  • Προορισμός : Χαλκίδα
  • Αναχώρηση επιστροφή : Αυθημερόν 30-3-2012 ή 2-4-2012
  • Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών 92 και 8 καθηγητές
  • Μεταφορικό μέσο Λεωφορείο
  • Επισκέψεις : 1. Αρχαιολογικό μουσείο 2.Πύργος Καρά Μπαμπά 3. Πορθμός Ευρίπου
  • Ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  • Ασφάλιση για κάλυψη εξόδων σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.
Εκδήλωση ενδιαφέροντος μέχρι Δευτέρα 6-2-2012.και ώρα 13:00μ.μ.
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΚΟΥΚΑΡΑ ΜΥΡΤΑ