Στάλθηκαν
στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Διεύθυνσης Αν. Αττικής με αρ. πρωτοκόλλου
12766  και ημ/νία 19-7-2013 τα τμήματα
που εγκρίθηκαν για Γυμνάσια και Λύκεια της Ανατολικής Αττικής.  

Οι αλλαγές που έγιναν στην Λαυρεωτική είναι: 

Εγκρίθηκε για την Β’ Λυκείου στην
Κερατέα η Θετική κατεύθυνση 1 τμήμα και στο 2ο Γυμνάσιο εγκρίθηκαν
2, 2, 2 αντίστοιχα τμήματα για τις Α’, Β’, Γ΄ τάξεις.
 

Δείτε παρακάτω πως διαμορφώθηκαν τα τμήματα με το νέο
αυτό έγγραφο που στάλθηκε σήμερα.
ΛΥΚΕΙΟ
ΚΕΡΑΤΕΑΣ
:


Α τάξη 3 τμήματα,  Β τάξη 3 τμήματα, Γ τάξη 4 τμήματα,   Σύνολο 10
τμήματα
Β’ ΘΕΩΡ  2
τμήματα,         Γ’ ΘΕΩΡ      2 τμήματα
 Β’ ΘΕΤ    1 τμήμα,               Γ’
ΘΕΤ         1 τμήμα     
 Β΄ ΤΕΧΝ   2 τμήματα,       Γ΄ ΤΕΧΝ 
ΤΕΧΝ    2 τμήματα  
 ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ   

 Α τάξη
3 τμήματα,  Β τάξη 4 τμήματα,  Γ τάξη 4 τμήματα ,     Σύνολο
11 τμήματα
Β’ ΘΕΩΡ  2
τμήματα,           Γ’ ΘΕΩΡ      2 τμήματα
Β’ ΘΕΤ    1 τμήμα,              Γ’ ΘΕΤ         1 τμήμα     
Β΄ ΤΕΧΝ   2 τμήματα         Γ΄ ΤΕΧΝ     2 τμήματα  
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΚΕΡΑΤΕΑΣ


Α τάξη 4 τμήματα,  Β τάξη 5
τμήματα,    Γ τάξη 4 τμήματα,        Σύνολο 13 τμήματα

1ο
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ


Α τάξη 3 τμήματα,     Β τάξη 3
τμήματα,             Γ τάξη 3 τμήματα,           Σύνολο 9 τμήματα

2ο
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ


 Α τάξη 2 τμήματα,            Β τάξη 2 τμήματα,            Γ τάξη 2 τμήματα,             Σύνολο 6
τμήματα

Διαβάστε σχετικά:
Την ομόφωνη στήριξη του στη μεθόδευση του υπουργείου Παιδείας για κατάργηση του τμήματος θετικής κατεύθυνσης του Γενικού Λυκείου Κερατέας επειδή δεν συμπληρώνεται ο αριθμός των 15 μαθητών, εκδήλωσε μ…
Κερατέα 7.7.2013 ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΓΟΝΕΩΝ   ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ   ΛΥΚΕΙΟΥ  ΚΕΡΑΤΕΑΣ                                       B. Αλεξάνδρου Κερατέα                                                Τηλ.  2299069854, 6973 2…