ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σε πνεύµα συνεργασίας πραγµατοποιήθηκε συνάντηση µεταξύ του ∆ηµάρχου Λαυρεωτικής, κ. ∆ηµήτριου Λουκά και της ∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και ειδικότερα µε τους ∆ιευθυντές των σχολικών µονάδων της περιοχής.

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκαν τα εξής:

1. Η ανάγκη προγραµµατισµού ανέγερσης νέων διδακτηρίων στο ∆ήµο µας όπως για παράδειγµα το νέο λύκειο Κερατέας συµπεριλαµβανοµένης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων.

2. Ανέγερσης οχτώ αιθουσών στο 1ο Γυµνάσιο Λαυρίου.

3. Συµµετοχή στο πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» για το Γυµνάσιο Κερατέας και ΕΠΑΛ για εξοικονόµηση ενέργειας.

4. Οικονοµική στήριξη των σχολικών µονάδων µέσω της σχολικής επιτροπής.

5. Υποστήριξη υλικοτεχνικής υποδοµής των σχολείων.

6. Αντιµετώπιση της διαρροής µαθητών ώστε να µην εγκαταλείπουν το σχολείο.

7. Πλήρης στελέχωση των σχολείων µε εκπαιδευτικό δυναµικό. Επίσης, ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στη λειτουργία του εσπερινού σχολείου να ολοκληρώσουν µαθητές και ενήλικες την υποχρεωτική εκπαίδευση.

Στη συνάντηση πήραν µέρος η Εντεταλµένη Σύµβουλος κ. Ευαγγελία Βελετάκου, ο ∆ιευθυντής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής  κ. Στέφανος Καπέλλας, η προϊσταµένη ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής κ. Άννα Μπαράτση, οι ∆ιευθυντές των σχολικών µονάδων: 1ο Γυµνάσιο Λαυρίου, κ. Χαραλαµπία Χάσουλα, 2ο Γυµνάσιο Λαυρίου, Αδάµ Παπασπύρου, Γενικό Λύκειο Λαυρίου, Πέτρος Τσαλιαγκός, ΕΠΑΛ κ. Γιώργος Κατσίκας, Γυµνάσιο Κερατέας Σοφία Μπαξεβάνη, Γενικό Λύκειο Κερατέας Μύρτα Κουκάρα.

Σχόλια μέσω facebook