Ο Περιφερειακός Σχεδιασμός για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική, προβλέπει την κατασκευή δύο ολοκληρωμένων εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριμμάτων στην Κερατέα και το Γραμματικό προκειμένου να δέχονται προς επεξεργασία και τελική διάθεση 1.350.000 τόνοι απορριμμάτων ετησίως.

Όμως ήδη από τον Οκτώβριο, βρέθηκαν στην παραλία Σέσι του Γραμματικού μπάζα και λάσπη τα οποία προήλθαν από το σημείο κατασκευής του έργου. Επιπρόσθετα, η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ έχει εκδώσει, από 18/01/2012, σχετική Έκθεση από την οποία προκύπτει ότι η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το συγκεκριμένο έργο έχει βασισθεί σε λανθασμένα δεδομένα και επαπειλείται η διασφάλιση του εδάφους και κατ’ επέκταση η προστασία του περιβάλλοντος.

Για το σοβαρό αυτό θέμα η βουλευτής Περιφέρειας Αττικής Εύη Χριστοφιλοπούλου κατέθεσε ερώτηση προς τον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ζητώντας να ενημερωθεί για την πορεία κατασκευής της εγκατάστασης στη θέση «Μαύρο Βουνό» Γραμματικού, τους τρόπους με τους οποίους θα διασφαλιστεί η λειτουργικότητα του έργου και η προστασία της περιοχής, τις εναλλακτικές λύσεις, καθώς επίσης και για την πορεία της διαβούλευσης που πρέπει να γίνει με τους αρμόδιους φορείς ιδιαίτερα την Περιφέρεια Αττικής και το Δήμο Μαραθώνα.

«ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Θέμα: «ΟΕΔΑ Γραμματικού (Θέση «Μαύρο Βουνό»)»
Κύριε Υπουργέ,
Όπως γνωρίζετε, ο Περιφερειακός Σχεδιασμός για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική, προβλέπει την κατασκευή δύο ολοκληρωμένων εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριμμάτων στην Κερατέα και το Γραμματικό προκειμένου να δέχονται προς επεξεργασία και τελική διάθεση 1.350.000 τόνοι απορριμμάτων ετησίως.
Από τον περασμένο Οκτώβριο, όμως, με τις πρώτες νεροποντές, στην παραλία Σέσι του Γραμματικού βρέθηκαν μπάζα και λάσπη τα οποία προήλθαν από το σημείο κατασκευής του έργου Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Απορριμμάτων στο Μαύρο Βουνό Γραμματικού.
Επιπρόσθετα, η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ έχει εκδώσει, από 18/01/2012, «Έκθεση μερικού ελέγχου τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, για το έργο κατασκευής της Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Αποβλήτων (Ο.Ε.Δ.Α.) Βορειοανατολικής Αττικής στη θέση «Μαύρο Βουνό» Γραμματικού», από την οποία προκύπτει ότι η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το συγκεκριμένο έργο έχει βασισθεί σε λανθασμένα δεδομένα και επαπειλείται η διασφάλιση του εδάφους και κατ’ επέκταση η προστασία του περιβάλλοντος.
Δεδομένου ότι η διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί σημαντικό ζήτημα για τη δημόσια υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος, ερωτάστε:
1. Θα προχωρήσει η κατασκευή της εγκατάστασης στη θέση «Μαύρο Βουνό» Γραμματικού και αν ναι με ποιους τρόπους θα διασφαλιστεί η λειτουργικότητα του έργου και θα προστατευθεί το περιβάλλον της περιοχής;
2. Σε αντίθετη περίπτωση έχουν εξεταστεί εναλλακτικές λύσεις;
3. Βρίσκονται σε εξέλιξη διαβουλεύσεις με τους αρμόδιους φορείς και ιδιαίτερα την Περιφέρεια Αττικής και το Δήμο Μαραθώνα;
Η ερωτώσα βουλευτής
Εύη Χριστοφιλοπούλου»