ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΟ «Καλλικράτη» προχωρεί άµεσα η κυβέρνηση, µε στόχο να αναβαθµίσει ριζικά το άναρχο και ανεπαρκές σε υποδοµές λιµενικό σύστηµα της χώρας που αποτελείται από 900 λιµάνια. Η πρώτη κίνηση προς την κατεύθυνση αυτή θα είναι η ενοποίηση σε µια ενιαία εταιρεία – οργανισµό των µεγάλων λιµανιών της περιφέρειας Αττικής. Τα λιµάνια του Πειραιά, της Ελευσίνας, του Λαυρίου και της Ραφήνας θα τεθούν υπό την οµπρέλα του Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς, ο οποίος µέσα από αυτή τη διαδικασία θα αποκτήσει µεγαλύτερες δυνατότητες υλοποίησης της αναπτυξιακής του πολιτικής.

Οπως επισήµανε χθες, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο υπουργός Θαλασσίων Υποθέσεων,Νήσων καιΑλιείαςΓιάννης ∆ιαµαντίδης, «το Αττικό Λιµενικό Σύστηµα, που θα περιλαµβάνει τα λιµάνια του Πειραιά, τη Ραφήνα, το Λαύριο και την Ελευσίνα, θα είναι σαν µια εταιρεία holding». Θα είναι δηλαδή υπό την οµπρέλα του ΟΛΠ και αυτό θα έχει ως συνέπεια να ανέβει το ποσοστό από 74,24%, που έχει σήµερα το ∆ηµόσιο στον ΟΛΠ, σε περίπου 94%, το οποίο και θα επιτρέψει µια νέα µετοχοποίηση.

Με τη διοικητική συνένωσητων τεσσάρων λιµανιών θα υπάρχει, σύµφωνα µε τον κ. ∆ιαµαντίδη, η δυνατότητα καλύτερης και µεγαλύτερης ευελιξίας στη διοίκηση του ΟΛΠ «να χειριστεί πολλά θέµατα και βεβαίως να υπάρξει και δυνατότητα να εισρεύσουν στον ΟΛΠ και κατ’ επέκταση στο Ελληνικό ∆ηµόσιο περισσότερα κεφάλαια, τα οποία θα πάνε για επενδύσεις σε λιµάνια και υποδοµές». 

http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=3&artid=4614188