Είναι αδιανόητο στον τόπο που μεγαλώνουν τα παιδιά μας να μην είμαστε δημότες Ο νόμος Ν.3463/2006 θέτει απλές προϋποθέσεις για την μεταδημότευση. Είναι απαράδεκτες και μη νόμιμες προφάσεις ,προκειμένου να αρνηθεί ένας δήμος να εκδώσει βεβαίωση μόνιμου κατοικίας και εγγραφής στο δημοτολόγιο, όπως οι παρακάτω.

1. Απαιτείται να κάνετε φορολογική δήλωση στην αρμόδια ΔΟΥ τα τελευταία δυο χρόνια

2. Δηλώσεις ΔΟΥ των δυο τελευταίων ετών που να φαίνεται ότι δηλώνετε ως μόνιμη κατοικία στον συγκεκριμένο δήμο.

Εάν κάποιος έχει δυο λογαριασμούς ΕΥΔΑΠ ή ΔΕΗ στους οποίους φαίνεται η διεύθυνση σε συγκεκριμένο δήμο , και οι λογαριασμοί απέχουν τουλάχιστον μια διετία μεταξύ τους και τους προσκομίσει αιτούμενος τη μεταδημότευση {στο πρωτόκολλο να λάβει αριθμό και ημερομηνία κατάθεσης}, ο Δήμαρχος υποχρεούται εντος 50ημερων να εκδώσει και να παραδώσει τη βεβαίωση μόνιμου κατοικίας.

Εάν εντος 50 ημερών δεν συμβούν τα ανωτέρω, ‘η δεν εκδοθεί έγγραφη και με ειδική και νόμιμη αιτιολογία άρνηση του Δήμαρχου , ο τελευταίος τελεί παράνομη πράξη, που συνιστά ποινικό αδίκημα .

Ο πολίτης μπορεί να καταγγείλει εγγράφως με το πέρας της 50ημερης προθεσμίας και εντος 10ημερων την παρανομία στον ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και στα Γραφεία της Σύγχρονης Πόλης.

πηγή εφημερίδα Δημοτικά Νέα της Ανατ. Αττικής φύλλο 21-1-2010