Πρόσκληση

KAΛOYNTAI TA TAKTIKA MEΛH MAΣ NA ΠAPAΣTOYN ΣTIΣ 25 OKTΩBPIOY, HMEPA KYPIAKH KAI ΩPA 17:30 ΣTA ΓPAΦEIA TOY ΣYΛΛOΓOY ΣTH ΓENIKH ΣYNEΛEYΣH ΓIA TON OIKONOMIKO – ΔIOIKHTIKO AΠOΛOΓIΣMO OKTAMHNOY KAI EKΛOΓEΣ ΓIA ANAΔEIΞH NEOY ΔΣ.

 ΔHΛΩΣEIΣ YΠOΨHΦIOTHTAΣ ΘA KATATIΘENTAI EΩΣ 23/10/2015 ΣTA ΓPAΦEIA MAΣ EΩΣ TIΣ 20:30

Πηγή: fb