Το αφιέρωμα της εφημερίδας “Καθημερινή” τον Ιανουάριο 1996