Η εταιρία διαχείρισης του επιχειρηματικού πάρκου Κερατέας, ως εκπρόσωπος των ιδιοκτητών οικοπέδων στο πάρκο Κερατέας, με επιστολή της εξέφρασε την έντονη διαμαρτυρία της για την πρόσφατη απόφαση του υπουργείου Οικονομικών για τον καθορισμό τιμής οικοπέδου ανά τ.μ. η οποία καθορίστηκε στα 370 ευρώ ανά τ.μ. Με βάση την εξωπραγματική αυτή τιμή καθορίζεται και ο Φ.Α.Π. για τα έτη 2011, 2012, 2013

Ακολουθεί η επιστολή:

Στην συνέχεια ακολουθεί έγγραφο του υπουργείου Ανάπτυξης το οποίο ουδέποτε έλαβε υπόψη του το υπουργείο Οικονομικών και με το οποίο ο τότε γενικός γραμματέας Βιομηχανίας Αλέξανδρος Φούρλας απευθυνόμενος στο υπουργείο Οικονομικών επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι «κατά τον καθορισμό των αντικειμενικών αξιών οι ΒΕΠΕ, ΒΙΠΕ και τα ΕΠ πρέπει να θεωρούνται ρυμοτομημένες περιοχές και όχι σχέδια πόλεων ή οικισμοί και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη διαφορετικά κριτήρια που θα διευκολύνουν την επιχειρηματική δραστηριότητα και την εγκατάσταση επιχειρήσεων σε αυτά, με σκοπό την περιφερειακή ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την προστασία του περιβάλλοντος».