Ανάρτηση Κτηματογράφησης για τις περιοχές Β’ κατοικίας «Πόρτο Εννέα» & «Βρωμοπούσι ή Καλοπήγαδο»

(B΄ Ανάρτηση Κτηματογράφησης)

Μελέτη Κτηματογράφησης, Πολεοδόμησης, Πράξης Εφαρμογής περιοχής Β’ κατοικίας «Πόρτο Εννέα» 

Οι κύριοι ή νομείς των ακινήτων της περιοχής “Πόρτο Εννέα” της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής καλούνται να προσέλθουν έως τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2015 στο Δημοτικό Κατάστημα Κερατέας (Λ. Αθηνών – Σουνίου 37, ώρες 09.00 έως 13.00) προκειμένου να υποβάλλουν σε ειδικό έντυπο την προβλεπόμενη από τη νομοθεσία δήλωση ιδιοκτησίας (όσοι δεν έχουν ήδη υποβάλει) και τυχόν παρατηρήσεις όσον αφορά το ακίνητο τους, επί των κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων, τα οποία συντάχθηκαν καθ’ υπόδειξη των ιδιοκτητών μετά την επεξεργασία των δηλώσεων ιδιοκτησίας που συγκεντρώθηκαν στην Α΄ Ανάρτηση, ώστε να ληφθούν υπόψη στη διόρθωση τους.
(Γ΄ Ανάρτηση Κτηματογράφησης) 

Μελέτη Κτηματογράφησης, Πολεοδόμησης, Πράξης Εφαρμογής περιοχής Β’ κατοικίας
«Βρωμοπούσι ή Καλοπήγαδο» 

Οι κύριοι ή νομείς των ακινήτων της περιοχής “Βρωμοπούσι ή Καλοπήγαδο” της
Δημοτικής Ενότητας Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής καλούνται να προσέλθουν
έως τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2015 στο Δημοτικό Κατάστημα Κερατέας
(Λ. Αθηνών – Σουνίου 37, ώρες 09.00 έως 13.00) προκειμένου να υποβάλλουν σε
ειδικό έντυπο την προβλεπόμενη από τη νομοθεσία δήλωση ιδιοκτησίας (όσοι δεν
έχουν ήδη υποβάλει) και τυχόν παρατηρήσεις όσον αφορά το ακίνητο τους, επί
των κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων, τα οποία συντάχθηκαν καθ’
υπόδειξη των ιδιοκτητών μετά την επεξεργασία των δηλώσεων ιδιοκτησίας που
συγκεντρώθηκαν στην Β’ Ανάρτηση, ώστε να ληφθούν υπόψη στη διόρθωση τους.

Σχόλια μέσω facebook