Νέος πρόεδρος του ΝΠΔΔ ”ΘΟΡΙΚΟΣ” ο δήμαρχος Λαυρεωτικής Δ. Λουκάς σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Α. Μακρυωνίτη.

Στην 16η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής που διεξήχθη στις 15/7/2016 ορίστηκε αυτοδικαίως (βάσει του άρθρου 240 του ν.3463/2006 ‘Διοίκηση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου») ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΡΙΚΟΣ» ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής κ. Δημήτριος Λουκάς. 

Με το από 15/07/2016 με αριθ. πρωτ. 11834/15-07-2016 έγγραφο του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΡΙΚΟΣ» κ. Μακρυωνίτη Αντωνίου – Ισίδωρου είχε προηγηθεί η παραίτησή του από την θέση του μέλους και του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. ενώ επίσης κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος και Δημοτικός Σύμβουλος κ. Λουκάς Δημήτριος εξέφρασε την επιθυμία του όπως παραιτηθεί από την θέση του μέλους του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΡΙΚΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής. 

Κατόπιν αυτού και επειδή έχουν ληφθεί αποφάσεις για την διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων μέχρι και τις 20/07/2016, υφίσταται κατεπείγον όπως οριστεί νέο μέλος και Πρόεδρος στο Δ.Σ., ο οποίος θα δύναται να υπογράψει εντάλματα δαπανών και να εισηγηθεί νεότερες πολιτιστικές εκδηλώσεις για το υπόλοιπο διάστημα της θερινής περιόδου. 
Επομένως, εκτός από μία (1) κενή θέση προερχόμενη από την κατηγορία δημοτών ή πολιτών την οποία είχε καταλάβει ο παραιτηθείς κ. Μακρυωνίτης Αντώνιος – Ισίδωρος, προέκυψε και μία (1) κενή θέση τακτικού μέλους προερχόμενου από την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Ο κ. Δήμαρχος Λαυρεωτικής, αυτοπροτάθηκε για την κάλυψη της ανωτέρω θέσης του τακτικού μέλους προερχόμενου από την πλειοψηφία (μετά της παραιτήσεως του κ. Λουκά Δημητρίου) και επιπλέον πρότεινε την κ. Αλίκη Σπύρου, όπως αναπληρώσει την κενή θέση στην κατηγορία των δημοτών από την οποία ψηφίστηκε και αναδείχθηκε Πρόεδρος ο κος Μακρυωνίτης. 
Η κ. Πρόεδρος ανέφερε ότι βάσει του άρθρου 240 του ν.3463/2006 ‘Διοίκηση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» ορίζεται μεταξύ άλλων ότι: 
«Στην περίπτωση που μέλος έχει ορισθεί, από το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο, ο Δήμαρχος ή ο Πρόεδρος της Κοινότητας, αυτός αυτοδικαίως καθίσταται και Πρόεδρος αντιστοίχως του Διοικητικού Συμβουλίου».

Διαβάστε σχετικά:
Παραιτήθηκε ο πρόεδρος του ΝΠΔΔ ''ΘΟΡΙΚΟΣ'' Λαυρεωτικής, Αντώνης ΜακρυωνίτηςΠαραιτήθηκε ο πρόεδρος του ΝΠΔΔ ”ΘΟΡΙΚΟΣ” Λαυρεωτικής, Αντώνης Μακρυωνίτης

Την παραίτηση του υπέβαλε χθες 15/7/2016 ο πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ ΘΟΡΙΚΟΎ του δήμου Λαυρεωτικής Αντώνης Μακρυωνίτης.  Ο κ.Μακρυωνίτης είχε διοριστεί  πριν από δυο χρόνια στη θέση αυτή μετά από πρόταση …
Σχόλια μέσω facebook
  Με ευρεία πλειοψηφία εκλέγεται η Αικατερίνη Σακελλαροπούλου Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας